^^

Διαστημικός Καιρός...

Πηγαίνετε στον Ηλιακό Άνεμο )  

Τωρινές Συνθήκες

Ηλιακές ακτίνες-Χ:  Κατάσταση των Ηλιακών ακτίνων-Χ Γεωμαγνητικό πεδίο:  Κατάσταση του Γεωμαγνητικού Πεδίου

Διευκρινίσεις
     Η ροή των Ηλιακών ακτίνων-Χ είναι κανονική (< 1.00e-6 W/m^2)

     Η ροή των Ηλιακών ακτίνων-Χ είναι δραστήρια (>= 1.00e-6 W/m^2)

     Υπάρχει έκλαμψη Τάξης Μ (>= 1.00e-5 W/m^2)

     Υπάρχει έκλαμψη Τάξης Χ (>= 1.00e-4 W/m^2)

     Υπάρχει πρωτοφανές Συμβάν (>= 1.00e-3 W/m^2)
     Το Γεωμαγνητικό πεδίο είναι ήρεμο (Kp < 4)

     Το Γεωμαγνητικό πεδίο είναι έκρυθμο (Kp=4)

     Υπάρχει Γεωμαγνητική καταιγίδα (Kp>4)
 NOAA Κλίμακες Διαστημικού Καιρού    
Ιονοσφαιρική Παράμετρος foF2 (Κρίσιμη Συχνότητα) - Συνθήκες Διάδοσης HF&VHF και Ηλιακά Στοιχεία
Πηγή: www.hamqsl.com
 UT ή ειδικότερα UT1 (Παγκόσμιος Χρόνος) είναι η ώρα που ορίζεται από την περιστροφή της Γης.
 UTC (Παγκόσμιος Συντονισμένος Χρόνος) είναι η ώρα με βάση το ρολόι (TAI Διεθνής Ατομική Ώρα)
 και θεμέλιο της πολιτικής χρονομέτρησης. Κατά καιρούς προστίθενται δευτερόλεπτα (Leap seconds)
 για να αντισταθμιστεί η διαφορά λόγω της επιβράδυνσης της περιστροφής της Γης, έτσι ώστε η
 διαφορά σε UT1 και UTC να μην υπερβαίνει τα 0,9 δευτ.
 UTC:  23-05-2024     Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Μέγιστες Ωφέλιμες Συχνότητες (MUF) Ραδιοσημάτων για Διαδρομές 3.000 Χιλιομέτρων
Διευκρινίσεις
Η Ιονόσφαιρα είναι περιοχή της ανώτερης ατμόσφαιρας. Είναι ένα κέλυφος ηλεκτρονίων και ηλεκτρικά φορτισμένων άτόμων και μορίων που περιβάλλει τη Γη, εκτεινόμενο από ύψος περίπου 50 χιλιομέτρων σε περισσότερο από 1.000 χιλιόμετρα.
Περιλαμβάνει τη θερμόσφαιρα και μέρη της μεσόσφαιρας και εξώσφαιρας. Διακρίνεται επειδή είναι ιονισμένη από την ηλιακή ακτινοβολία. Οφείλει την ύπαρξή της κατά κύριο λόγο στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.
Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική ηλεκτρική ενέργεια και σχηματίζει το εσωτερικό άκρο της μαγνητόσφαιρας. Έχει πρακτική σημασία διότι, μεταξύ άλλων, επηρεάζει την διάδοση ραδιοσημάτων σε μακρινά μέρη πάνω στη Γη.
Τα στρώματα της ιονόσφαιρας είναι, το εσωτερικό στρώμα D (60 χλμ έως 90 χλμ), το μεσαίο στρώμα E (90 χλμ έως 120 χλμ) και το εξωτερικό και πυκνότερο στρώμα ή περιοχή F (200 χλμ έως πάνω από 500 χλμ). Τα Ε και F είναι τα στρώματα που βασικά διαθλούν τα ραδιοσήματα. Η διάθλαση αυτή, ποικίλλει ανάλογα με τις εποχές και με το αν είναι ημέρα ή νύχτα.
Τη νύχτα το στρώμα F είναι το μόνο με σημαντική παροουσία ιονισμού, ενώ ο ιονισμός στα στρώματα Ε και Δ είναι εξαιρετικά χαμηλός. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα στρώματα D και Ε τείνουν στο να γίνουν πολύ πιο έντονα ιονισμένα, όπως και το στρώμα F, το οποίο αναπτύσσει μια πρόσθετη ασθενέστερη περιοχή ιονισμού γνωστή ως στρώμα F1. Το στρώμα F2 παραμένει τη μέρα και τη νύχτα και είναι η περιοχή κυρίως υπεύθυνη για την διάθλαση των ραδιοσημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο στρώμα Ε σποραδικά και είδικά το καλοκαίρι, δημιουργούνται έντονα ιονισμένες περιοχές με τη μορφή νεφών. Τα νέφη αυτά είναι γνωστά ως Es (Sporadic-E) και έχουν την ιδιότητα να διαθλούν ραδιοσήματα έως και 150 Mhz, σπάνια και υψηλότερες συχνότητες. Διαρκούν από λίγα λεπτά ως μερικές ώρες, μετακινούνται και είναι ότι καλύτερο για τους ραδιοερασιτέχνες, που έτσι καταφέρνουν να εκπέμψουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από το συνηθισμένο.

Κρίσιμη Συχνότητα foF2 είναι η μέγιστη συχνότητα, για το σύνηθες ραδιοκύμα, η οποία διαθλάται από το στρώμα F2 της ιονόσφαιρας.

Μέγιστη Ωφέλιμη Συχνότητα MUF είναι η μέγιστη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ δύο σημείων μέσω διάθλασης στην ιονόσφαιρα.

Ο μαγνητικός ισημερινός είναι όπου το μαγνητικό πεδίο είναι οριζόντιο και η μαγνητική έγκλιση είναι ίση με μηδέν.

Ανασκοπήσεις και Προγνώσεις

Ωριαία Πρόγνωση Ηλιακών Εκλάμψεων
Για εκλάμψεις >= Τάξης Μ στις επόμενες 24 ώρες
Ενημέρωση: 23-05 & 02:00 UT (Τοπικά: 23-05 & 05:00)
M (NOAA R1)X (NOAA R3)
Περιοχή ≥ M1 ≥ X1
Πλήρης Δίσκος 70% 10%
3674 <1% <1%
3679 60% 10%
3683 25% 1%
3684 1% <1%
3685 1% <1%
3686 <1% <1%
3689 <1% <1%

Πηγή: www.sws.bom.gov.au

Ηλιακός χάρτης με τις Στεμματικές Οπές

Πηγή: www.solarmonitor.org

Διαφορική Περιστροφή Κάρινγκτον  (απεικόνιση ιστορικού)

Πηγή: www.esa.int

Ανασκόπηση και Πρόγνωση του Ηλιακού Ανέμου    NASA - iSWA: Σύστημα Ανάλυσης Διαστημικού Καιρού

Πηγή: ccmc.gsfc.nasa.gov

Ανασκόπηση και Πρόγνωση της Ροής Ενεργών Ηλεκτρονίων σε υψόμετρο 6,6 ακτίνες Γης στη γεωσύγχρονη τροχιά
(35.780 χλμ)

Πηγή: www.spaceweather.gc.ca

Πιθανότητα ορατού Σέλαος Βορείου και Νοτίου Ημισφαιρίου
Πρόγνωση 30 λεπτών του μοντέλου OVATION και η πιθανότητα ορατού σέλαος

Πηγή: www.swpc.noaa.gov

   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο