Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  18.09.2021 15:30    Επόμενη ενημέρωση:  18.09.2021 21:30
Αυτό το
απόγευμα


Απόψε


30% Κυριακή


Κυριακή
(νύχτα)


Δευτέρα


Δευτέρα
(νύχτα)
12
15
10
4
0
5
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Τρίτη


60% Τρίτη
(νύχτα)


50% Τετάρτη


20% Τετάρτη
(νύχτα)


30% Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)
9
3
4
0
0
6
Χωρίς
Υετό
10 χιλ
Πιθανότητα: 60%
5 χιλ
Πιθανότητα: 50%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%
Χωρίς
Υετό