Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  02.12.2022 09:30    Επόμενη ενημέρωση:  03.12.2022 03:30
Σήμερα


20% Απόψε


20% Σάββατο


10% Σάββατο
(νύχτα)


10% Κυριακή


20% Κυριακή
(νύχτα)
3
0
0
3
8
4
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
20% Δευτέρα


30% Δευτέρα
(νύχτα)


10% Τρίτη


10% Τρίτη
(νύχτα)


20% Τετάρτη


10% Τετάρτη
(νύχτα)
0
0
0
0
4
6
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%