Έκτακτα Διαστημικού Καιρού
Το διάγραμμα ενημερώνεται κάθε 15 λεπτά στα 2, 17, 32 και 47 λεπτά μετά την ώρα  ( UTC:  02-12-2022   )
 NOAA Κλίμακες Διαστημικού Καιρού