Σχετικά με τον Δείκτη Κινδύνου Φωτιάς (FDI)

(μέρος 1)

Κίνδυνος φωτιάς (πυρκαγιάς) είναι τα αποτελέσματα των σταθερών και μεταβλητών παραγόντων, που επηρεάζουν την ανάφλεξη, διάδοση και τη δυσκολία καταστολής μιας φωτιάς, όπως και το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί. Σταθεροί είναι οι παράγοντες που αλλάζουν αργά και ποικίλουν ανάλογα με τη τοποθεσία. Μεταβλητοί παράγοντες είναι εκείνοι που αλλάζουν γρήγορα αλλά μπορούν να επηρεάσουν εκτεταμένες περιοχές.

Σταθεροί παράγοντες

* Κλίση εδάφους
* Καύσιμη ύλη

Μεταβλητοί παράγοντες

* Άνεμος
* Σχετική υγρασία
* Θερμοκρασία

Ο Δείκτης Κινδύνου Φωτιάς είναι μια τιμή που δείχνει σε ποιό επίπεδο βρίσκεται ο κίνδυνος. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν όλες οι μεταβλητές του κινδύνου φωτιάς σε έναν πρακτικό δείκτη, υπάρχουν αρκετές προσπάθειες που τείνουν να το πετύχουν. Οπως ο FWI (Fire Weather Index), σε ελεύθερη μετάφραση (Δείκτης Καιρού Φωτιάς), ο CBI (Chandler Burning Index), σε ελεύθερη μετάφραση (Δείκτης Καύσης Τσάντλερ). Ο FWI είναι αρκετά περίπλοκος και χρειάζεται χρόνο και αρκετες μετρήσεις για να έχει σωστή τιμή. Ο CBI είναι απλός και έχει τιμή άμεσα. Το ποιός απ' όλους πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη περιοχή. Ο Δείκτης Κινδύνου Φωτιάς δείχνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πόσο χαμηλή ή ακραία είναι η πιθανότητα μιας φωτιάς και το δεύτερο είναι πόσο χαμηλή ή ακραία είναι η δυσκολία καταστολής μιας φωτιάς που άρχισε και εξαπλώνεται.

Ο Δείκτης Κινδύνου Φωτιάς (FDI)

ΧΑΜΗΛΟΣ  ΜΕΤΡΙΟΣ  ΥΨΗΛΟΣ  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ  ΑΚΡΑΙΟΣ

spacer

Δείκτης Καύσης Τσάντλερ (CBI) ως (FDI)

Ο Δείκτης Καύσης *Τσάντλερ (CBI) χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα και τη σχετική υγρασία για να υπολογίσει έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο φωτιάς. Ο αριθμός αυτός μετατρέπεται σε κατάσταση σοβαρότητας του κινδύνου, ανάλογα με τις συνθήκες, σε ακραίος, πολύ υψηλός, υψηλός, μέτριος και χαμηλός. Βασίζεται αποκλειστικά στις καιρικές συνθήκες με έμφαση στη σχετική υγρασία, χωρίς προσαρμογή για την ύγρανση της καύσιμης ύλης. Συμπεριφέρεται γραμμικά στις αλλαγές της Θερμοκρασίας του αέρα και εκθετικά στις αλλαγές της σχετικής υγρασίας. Έτσι μια μικρή αύξηση ή μείωση της σχετικής υγρασίας, μεταβάλλει δραματικά τη τιμή αυτού του δείκτη.

*Ο Κρεγκ Σ. Τσάντλερ είναι ειδικός στη συμπεριφορά της φωτιάς με εμπειρία σε περισσότερες από 30 μεγάλες πυρκαγιές.
Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (1951), εντάχθηκε στον Πειραματικό Σταθμό στο Μπέρκλεϊ, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σχολή Δασολογίας (1953-1956), επέστρεψε στη Δασική Υπηρεσία και έγινε επικεφαλής του σχεδίου της έρευνας για τον έλεγχο πυρκαγιών στο Pacific Southwest Research Station.

Επίπεδο Κινδύνου
Τιμή
Περιγραφή

ΧΑΜΗΛΟΣ
< 50
Οι καύσιμες ύλες δεν αναφλέγονται εύκολα από μικρές εστίες φωτιάς, αν και μια πιο έντονη πηγή, όπως ο κεραυνός μπορεί να αναφλέξει πεσμένα κλαδιά ή λεπτά και μαλακά ξύλα. Χόρτα μπορεί να αναφλεγούν λίγες ώρες μετά από βροχή χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο εξάπλωσης και κάποια φωτιά που ξεκινά σε δάσος είναι έρπουσα και υποβόσκουσα. Δεν εξαπλώνεται ή εξαπλώνεται πολύ αργά και ακανόνιστα με μικρό κίνδυνο ζημιών. Η πιθανότητα δημιουργίας εστιών είναι μικρή.

ΜΕΤΡΙΟΣ
50 - 75
Μπορεί να υπάρξουν φωτιές από οποιαδήποτε αιτία αλλά, εκτός από τις φωτιές που ξεκινούν από κεραυνό σε κάποιες περιοχές, ο αριθμός τους είναι γενικά χαμηλός. Φωτιές σε χόρτα θα είναι ζωηρές και θα εξαπλώνονται γρήγορα ειδικά με την υποστήριξη του ανέμου. Φωτιές σε ξυλεία θα εξαπλώνονται αργά ή μετρια γρήγορα. Ο μέσος όρος αναφλέξεων σε αυτό το επίπεδο κινδύνου δημιουργεί φωτιές μέτριας έντασης αν και σημεία ακαθάριστα από πεσμένα κλαδιά σε μεγάλη συγκέντρωση θα προκαλέσουν αρκετά θερμή φωτιά. Γενικά μπορεί να προκληθούν μικρές εστίες, που δεν είναι όμως ανθεκτικές. Επίσης οι φωτιές εδώ δεν είναι σοβαρές και ελέγχονται σχετικά εύκολα.

ΥΨΗΛΟΣ
75 - 90
Η ανάφλεξη σε πεσμένη ξυλεία είναι εύκολη και έχουμε φωτιές από τις περισσότερες αιτίες. Μη καλά ελεγχόμενες φωτιές, όπως φωτιές κατασκηνωτών, μπορεί εύκολα να διαφύγουν. Οι φωτιές σε αυτό το επίπεδο κινδύνου εξαπλώνονται γρήγορα και η δημιουργία μικρών εστιών είναι συνηθισμένη. Είναι υψηλής έντασης σε πλαγιές ή σε σημεία που υπάρχει συγκέντρωση εύφλεκτης βλάστησης. Οι φωτιές εξελίσσονται σε αρκετά σοβαρές και ελέγχονται δύσκολα, εκτός αν η επέμβαση καταστολής τους γίνει έγκαιρα όταν είναι ακόμα μικρές.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ
90 - 97,5
Η ανάφλεξη είναι εύκολη από όλες τις αιτίες. Οι φωτιές αυξάνουν αμέσως την ένταση τους και εξαπλώνονται πολύ γρήγορα. Οποιαδήποτε εστία είναι συνεχής κίνδυνος εξάπλωσης. Σε αυτό το επίπεδο κινδύνου, οι φωτιές σε μη ιδιαίτερα εύφλεκτη βλάστηση μπορεί γρήγορα να γίνουν υψηλής έντασης με αρκετά μεγάλες εστίες και έχουμε και το φαινόμενο στροβίλων αυτοτροφοδότησης σε περιοχές εύφλεκτης ξυλείας. Οι φωτιές είναι πολύ σοβαρές και ελέγχονται ιδιαίτερα δύσκολα.

ΑΚΡΑΙΟΣ
> 97,5
Οι αναφλέξεις είναι άμεσες. Οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία και είναι πάρα πολύ έντονες. Σε αυτό το επίπεδο κινδύνου όλες οι φωτιές θεωρούνται δυνητικά σοβαρές. Η εξέλιξη τους σε φωτιές υψηλής έντασης είναι συνήθως πιο γρήγορη από το πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου και δημιουργούνται από μικρότερες εστίες. Η άμεση επέμβαση καταστολής είναι σπάνια εφικτή και μπορεί να προβεί επικίνδυνη, εκτός αν γίνει αμέσως μετά την ανάφλεξη. Φωτιές που δημιουργούν μέτωπα σε εύφλεκτο υλικό, όπως γηραιά κωνοφόρα δένδρα, μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες όσο διαρκεί η ακραία ένταση καύσης. Κάτω από τέτοιες συνθήκες ο μόνος αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος ελέγχου μπορεί να γίνει πλευρικά μέχρι να αλλάξει ο καιρός ή να μειωθεί εκ των πραγμάτων η καύσιμη ύλη ώστε να δοθεί έτσι η δυνατότητα επέμβασης καταστολής.
spacer
spacer
spacer
spacer

Ο Δείκτης Κινδύνου Φωτιάς στο Vouhead Weather

Το Vouhead Weather βρίσκεται σε μάλλον αστική περιοχή και έτσι χρησιμοποιείται ο Δείκτης Καύσης Τσάντλερ (CBI)
Ανανεώνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα και βρίσκεται πάνω από τη μπάρα περιεχομένων τη περίοδο κινδύνου πυρκαγιών

Παρόλα αυτά στο (μέρος 2) μπορείτε να δείτε τον Δείκτη Καιρού Φωτιάς (FWI) του Vouhead Weather
spacer

   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο