Κλιματόγραμμα του Vouhead Weather (Υγροί & Ξηροί Μήνες)


 Υγρός Μήνας      Ξηρός Μήνας
spacer
Τρέχων Χρόνος


Μέση Θερμοκρασία σε °C   Ολική Βροχόπτωση σε χιλ
Από τον Ιανουάριο του 2008 έως Τώρα


Μέση Θερμοκρασία σε °C   Μέση Ολική Βροχόπτωση σε χιλ
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο