^^

Ημερήσιο/Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού


Επιλεγμένος Μήνας: Νοέμβριος 2022

Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 1
Μέση θερμοκρασία 17.7°C
Μέση υγρασία 68%
Μέσο σημείο δρόσου 11.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1022.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.9 km/h
Μέση διεύθυνση 208° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 356.8 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 24.6°C στις 01 στις 15:26
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.1°C στις 01 στις 07:39
Μέγιστη υγρασία 83% στις 01 στις 08:39
Ελάχιστη υγρασία 50% στις 01 στις 15:50
Μέγιστη πίεση 1024.3 hPa στις 01 στις 09:56
Ελάχιστη πίεση 1021.6 hPa στις 01 στις 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 01 στις 15:37
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 202°(ΝΝΔ) στις 01 στις 15:31
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.7°C στις 01 στις 15:26
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.9°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 2
Μέση θερμοκρασία 17.3°C
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 11.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.5 km/h
Μέση διεύθυνση 216° (ΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 356.8 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 26.6°C στις 02 στις 16:27
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.5°C στις 02 στις 07:17
Μέγιστη υγρασία 87% στις 02 στις 08:50
Ελάχιστη υγρασία 44% στις 02 στις 16:14
Μέγιστη πίεση 1022.6 hPa στις 02 στις 00:14
Ελάχιστη πίεση 1017.7 hPa στις 02 στις 17:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h στις 02 στις 12:02
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 225°(ΝΔ) στις 02 στις 12:04
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.8°C στις 02 στις 16:27
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.9°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 3
Μέση θερμοκρασία 18.0°C
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 12.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1018.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.9 km/h
Μέση διεύθυνση 214° (ΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 356.8 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 26.4°C στις 03 στις 14:13
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.3°C στις 03 στις 07:46
Μέγιστη υγρασία 89% στις 03 στις 07:59
Ελάχιστη υγρασία 40% στις 03 στις 14:26
Μέγιστη πίεση 1020.2 hPa στις 03 στις 09:30
Ελάχιστη πίεση 1017.3 hPa στις 03 στις 17:28
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h στις 03 στις 15:03
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 202°(ΝΝΔ) στις 03 στις 15:03
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.5°C στις 03 στις 14:46
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.9°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 4
Μέση θερμοκρασία 17.0°C
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 14.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.3 km/h
Μέση διεύθυνση 208° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 0.0 mm
Υετός έτους 356.8 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 21.8°C στις 04 στις 15:34
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.0°C στις 04 στις 07:03
Μέγιστη υγρασία 92% στις 04 στις 05:09
Ελάχιστη υγρασία 71% στις 04 στις 15:38
Μέγιστη πίεση 1018.2 hPa στις 04 στις 00:19
Ελάχιστη πίεση 1013.1 hPa στις 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h στις 04 στις 16:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 202°(ΝΝΔ) στις 04 στις 16:19
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.3°C στις 04 στις 15:28
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 5
Μέση θερμοκρασία 17.8°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 14.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.5 km/h
Μέση διεύθυνση 212° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 2.4 mm
Υετός έτους 359.2 mm
Υετός ημέρας 2.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 05 στις 23:06
Μέγιστη θερμοκρασία 21.5°C στις 05 στις 15:52
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.2°C στις 05 στις 06:52
Μέγιστη υγρασία 90% στις 05 στις 09:03
Ελάχιστη υγρασία 66% στις 05 στις 15:45
Μέγιστη πίεση 1013.1 hPa στις 05 στις 00:03
Ελάχιστη πίεση 1008.1 hPa στις 05 στις 20:57
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h στις 05 στις 12:49
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 125°(ΝΑ) στις 05 στις 23:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.8°C στις 05 στις 15:45
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 6
Μέση θερμοκρασία 17.1°C
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 13.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 9.8 km/h
Μέση διεύθυνση 100° (Α)
Υετός μήνα 9.4 mm
Υετός έτους 366.2 mm
Υετός ημέρας 7.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.6 mm στις 06 στις 16:07
Μέγιστη θερμοκρασία 19.7°C στις 06 στις 01:36
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.5°C στις 06 στις 18:32
Μέγιστη υγρασία 88% στις 06 στις 18:32
Ελάχιστη υγρασία 69% στις 06 στις 14:46
Μέγιστη πίεση 1015.5 hPa στις 06 στις 22:46
Ελάχιστη πίεση 1006.9 hPa στις 06 στις 03:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h στις 06 στις 15:06
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 065°(ΑΒΑ) στις 06 στις 15:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.7°C στις 06 στις 01:36
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 7
Μέση θερμοκρασία 16.2°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 12.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1017.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.9 km/h
Μέση διεύθυνση 312° (ΒΔ)
Υετός μήνα 9.4 mm
Υετός έτους 366.2 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.8°C στις 07 στις 15:34
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.7°C στις 07 στις 07:10
Μέγιστη υγρασία 92% στις 07 στις 08:53
Ελάχιστη υγρασία 62% στις 07 στις 14:13
Μέγιστη πίεση 1020.5 hPa στις 07 στις 23:52
Ελάχιστη πίεση 1015.1 hPa στις 07 στις 00:54
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h στις 07 στις 15:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 00°(Β) στις 07 στις 00:52
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.2°C στις 07 στις 14:13
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 8
Μέση θερμοκρασία 15.3°C
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 12.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1020.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.5 km/h
Μέση διεύθυνση 247° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 9.4 mm
Υετός έτους 366.2 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.3°C στις 08 στις 14:28
Ελάχιστη θερμοκρασία 12.4°C στις 08 στις 03:22
Μέγιστη υγρασία 91% στις 08 στις 10:27
Ελάχιστη υγρασία 66% στις 08 στις 14:24
Μέγιστη πίεση 1021.8 hPa στις 08 στις 23:58
Ελάχιστη πίεση 1019.9 hPa στις 08 στις 04:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 08 στις 14:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 248°(ΔΝΔ) στις 08 στις 14:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 23.8°C στις 08 στις 14:24
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 9
Μέση θερμοκρασία 14.6°C
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 12.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1022.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.1 km/h
Μέση διεύθυνση 260° (Δ)
Υετός μήνα 9.6 mm
Υετός έτους 366.4 mm
Υετός ημέρας 0.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 09 στις 07:48
Μέγιστη θερμοκρασία 19.3°C στις 09 στις 15:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.3°C στις 09 στις 06:12
Μέγιστη υγρασία 93% στις 09 στις 10:44
Ελάχιστη υγρασία 73% στις 09 στις 16:30
Μέγιστη πίεση 1023.3 hPa στις 09 στις 11:30
Ελάχιστη πίεση 1021.5 hPa στις 09 στις 16:42
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h στις 09 στις 13:49
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 14.8 km/h στις 236°(ΝΔ) στις 09 στις 12:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.3°C στις 09 στις 15:24
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 10
Μέση θερμοκρασία 14.7°C
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 11.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1023.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.8 km/h
Μέση διεύθυνση 261° (Δ)
Υετός μήνα 9.6 mm
Υετός έτους 366.4 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 19.6°C στις 10 στις 14:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.5°C στις 10 στις 05:39
Μέγιστη υγρασία 92% στις 10 στις 09:47
Ελάχιστη υγρασία 65% στις 10 στις 16:21
Μέγιστη πίεση 1026.4 hPa στις 10 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1022.3 hPa στις 10 στις 04:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 10 στις 13:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 225°(ΝΔ) στις 10 στις 14:18
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.6°C στις 10 στις 14:24
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 11
Μέση θερμοκρασία 14.6°C
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 9.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1026.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.8 km/h
Μέση διεύθυνση 351° (Β)
Υετός μήνα 9.8 mm
Υετός έτους 366.6 mm
Υετός ημέρας 0.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 11 στις 04:56
Μέγιστη θερμοκρασία 19.6°C στις 11 στις 14:17
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.9°C στις 11 στις 08:03
Μέγιστη υγρασία 91% στις 11 στις 09:40
Ελάχιστη υγρασία 58% στις 11 στις 13:14
Μέγιστη πίεση 1027.9 hPa στις 11 στις 10:05
Ελάχιστη πίεση 1025.7 hPa στις 11 στις 16:32
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 11 στις 18:36
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 00°(Β) στις 11 στις 18:36
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.6°C στις 11 στις 14:17
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.3°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 12
Μέση θερμοκρασία 13.7°C
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου 8.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1027.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.1 km/h
Μέση διεύθυνση 42° (ΒΑ)
Υετός μήνα 11.8 mm
Υετός έτους 368.6 mm
Υετός ημέρας 2.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 12 στις 17:46
Μέγιστη θερμοκρασία 16.4°C στις 12 στις 11:49
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.8°C στις 12 στις 08:14
Μέγιστη υγρασία 79% στις 12 στις 18:45
Ελάχιστη υγρασία 55% στις 12 στις 11:39
Μέγιστη πίεση 1028.1 hPa στις 12 στις 22:35
Ελάχιστη πίεση 1026.9 hPa στις 12 στις 05:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h στις 12 στις 15:04
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 045°(ΒΑ) στις 12 στις 12:16
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16.4°C στις 12 στις 11:49
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.7°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 13
Μέση θερμοκρασία 15.0°C
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 10.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1028.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.3 km/h
Μέση διεύθυνση 265° (Δ)
Υετός μήνα 12.0 mm
Υετός έτους 368.8 mm
Υετός ημέρας 0.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 13 στις 01:39
Μέγιστη θερμοκρασία 18.2°C στις 13 στις 12:20
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.0°C στις 13 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 87% στις 13 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 67% στις 13 στις 01:56
Μέγιστη πίεση 1029.5 hPa στις 13 στις 11:15
Ελάχιστη πίεση 1027.4 hPa στις 13 στις 02:43
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 24.1 km/h στις 13 στις 01:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 158°(ΝΝΑ) στις 13 στις 01:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.2°C στις 13 στις 12:20
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.7°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 14
Μέση θερμοκρασία 13.3°C
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 10.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1024.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 km/h
Μέση διεύθυνση 287° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 12.2 mm
Υετός έτους 369.0 mm
Υετός ημέρας 0.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 14 στις 07:39
Μέγιστη θερμοκρασία 19.3°C στις 14 στις 14:51
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.3°C στις 14 στις 06:04
Μέγιστη υγρασία 92% στις 14 στις 10:23
Ελάχιστη υγρασία 62% στις 14 στις 14:55
Μέγιστη πίεση 1027.9 hPa στις 14 στις 00:04
Ελάχιστη πίεση 1022.4 hPa στις 14 στις 23:57
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h στις 14 στις 16:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 248°(ΔΝΔ) στις 14 στις 14:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.3°C στις 14 στις 14:51
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.7°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 15
Μέση θερμοκρασία 13.9°C
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 11.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 0.8 km/h
Μέση διεύθυνση 249° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 12.2 mm
Υετός έτους 369.0 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.7°C στις 15 στις 16:49
Ελάχιστη θερμοκρασία 10.3°C στις 15 στις 01:53
Μέγιστη υγρασία 89% στις 15 στις 12:40
Ελάχιστη υγρασία 81% στις 15 στις 21:38
Μέγιστη πίεση 1022.5 hPa στις 15 στις 00:25
Ελάχιστη πίεση 1015.5 hPa στις 15 στις 23:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h στις 15 στις 13:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 9.3 km/h στις 277°(Δ) στις 15 στις 22:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.7°C στις 15 στις 16:49
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 16
Μέση θερμοκρασία 15.4°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 11.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.7 km/h
Μέση διεύθυνση 269° (Δ)
Υετός μήνα 12.2 mm
Υετός έτους 369.0 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 18.7°C στις 16 στις 14:28
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.6°C στις 16 στις 08:26
Μέγιστη υγρασία 86% στις 16 στις 09:23
Ελάχιστη υγρασία 65% στις 16 στις 14:27
Μέγιστη πίεση 1015.6 hPa στις 16 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 1006.5 hPa στις 16 στις 23:19
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 16 στις 14:27
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 248°(ΔΝΔ) στις 16 στις 14:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18.7°C στις 16 στις 14:28
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.6°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 17
Μέση θερμοκρασία 17.8°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 12.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1004.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.8 km/h
Μέση διεύθυνση 190° (Ν)
Υετός μήνα 13.0 mm
Υετός έτους 369.8 mm
Υετός ημέρας 0.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 17 στις 12:16
Μέγιστη θερμοκρασία 23.3°C στις 17 στις 14:44
Ελάχιστη θερμοκρασία 14.1°C στις 17 στις 04:22
Μέγιστη υγρασία 87% στις 17 στις 04:55
Ελάχιστη υγρασία 55% στις 17 στις 14:43
Μέγιστη πίεση 1006.7 hPa στις 17 στις 00:03
Ελάχιστη πίεση 1002.9 hPa στις 17 στις 15:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h στις 17 στις 15:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 180°(Ν) στις 17 στις 15:15
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.1°C στις 17 στις 14:43
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 18
Μέση θερμοκρασία 17.2°C
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 12.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1004.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.3 km/h
Μέση διεύθυνση 183° (Ν)
Υετός μήνα 13.0 mm
Υετός έτους 369.8 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 22.1°C στις 18 στις 15:53
Ελάχιστη θερμοκρασία 11.6°C στις 18 στις 07:35
Μέγιστη υγρασία 88% στις 18 στις 09:44
Ελάχιστη υγρασία 61% στις 18 στις 17:09
Μέγιστη πίεση 1005.9 hPa στις 18 στις 09:25
Ελάχιστη πίεση 1002.4 hPa στις 18 στις 17:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h στις 18 στις 15:17
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 135°(ΝΑ) στις 18 στις 16:28
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.4°C στις 18 στις 15:53
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 19
Μέση θερμοκρασία 22.0°C
Μέση υγρασία 63%
Μέσο σημείο δρόσου 14.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 10.1 km/h
Μέση διεύθυνση 170° (Ν)
Υετός μήνα 13.0 mm
Υετός έτους 369.8 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 25.4°C στις 19 στις 13:30
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.0°C στις 19 στις 09:01
Μέγιστη υγρασία 78% στις 19 στις 09:28
Ελάχιστη υγρασία 52% στις 19 στις 16:06
Μέγιστη πίεση 1012.3 hPa στις 19 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1004.1 hPa στις 19 στις 00:14
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h στις 19 στις 16:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 157°(ΝΝΑ) στις 19 στις 15:09
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.3°C στις 19 στις 13:24
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 20
Μέση θερμοκρασία 19.8°C
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 14.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 10.7 km/h
Μέση διεύθυνση 153° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 27.4 mm
Υετός έτους 384.2 mm
Υετός ημέρας 14.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.8 mm στις 20 στις 21:34
Μέγιστη θερμοκρασία 21.9°C στις 20 στις 12:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 15.2°C στις 20 στις 22:36
Μέγιστη υγρασία 91% στις 20 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 61% στις 20 στις 00:36
Μέγιστη πίεση 1012.3 hPa στις 20 στις 00:05
Ελάχιστη πίεση 1004.4 hPa στις 20 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h στις 20 στις 10:32
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 171°(Ν) στις 20 στις 12:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 24.3°C στις 20 στις 00:34
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 21
Μέση θερμοκρασία 17.3°C
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 10.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1006.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 8.9 km/h
Μέση διεύθυνση 221° (ΝΔ)
Υετός μήνα 27.4 mm
Υετός έτους 384.2 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 20.4°C στις 21 στις 13:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 13.6°C στις 21 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 92% στις 21 στις 00:47
Ελάχιστη υγρασία 52% στις 21 στις 16:07
Μέγιστη πίεση 1009.8 hPa στις 21 στις 23:50
Ελάχιστη πίεση 1003.6 hPa στις 21 στις 00:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h στις 21 στις 01:21
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 135°(ΝΑ) στις 21 στις 00:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.0°C στις 21 στις 14:11
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 22
Μέση θερμοκρασία 13.1°C
Μέση υγρασία 68%
Μέσο σημείο δρόσου 7.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.2 km/h
Μέση διεύθυνση 116° (ΑΝΑ)
Υετός μήνα 28.6 mm
Υετός έτους 385.4 mm
Υετός ημέρας 1.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 22 στις 21:44
Μέγιστη θερμοκρασία 17.1°C στις 22 στις 21:04
Ελάχιστη θερμοκρασία 7.7°C στις 22 στις 06:25
Μέγιστη υγρασία 88% στις 22 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 52% στις 22 στις 11:29
Μέγιστη πίεση 1012.6 hPa στις 22 στις 09:21
Ελάχιστη πίεση 1003.6 hPa στις 22 στις 23:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 22 στις 21:04
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 135°(ΝΑ) στις 22 στις 14:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.1°C στις 22 στις 21:04
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.8°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 23
Μέση θερμοκρασία 14.1°C
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 10.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1003.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.8 km/h
Μέση διεύθυνση 234° (ΝΔ)
Υετός μήνα 29.2 mm
Υετός έτους 386.0 mm
Υετός ημέρας 0.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 23 στις 01:00
Μέγιστη θερμοκρασία 19.9°C στις 23 στις 15:37
Ελάχιστη θερμοκρασία 10.3°C στις 23 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 93% στις 23 στις 10:28
Ελάχιστη υγρασία 50% στις 23 στις 15:45
Μέγιστη πίεση 1005.3 hPa στις 23 στις 23:49
Ελάχιστη πίεση 1002.7 hPa στις 23 στις 07:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h στις 23 στις 13:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 180°(Ν) στις 23 στις 14:21
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 19.9°C στις 23 στις 15:37
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.6°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 24
Μέση θερμοκρασία 12.4°C
Μέση υγρασία 68%
Μέσο σημείο δρόσου 6.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1007.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 9.6 km/h
Μέση διεύθυνση 336° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 29.2 mm
Υετός έτους 386.0 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 24 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 17.9°C στις 24 στις 14:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 7.9°C στις 24 στις 07:58
Μέγιστη υγρασία 87% στις 24 στις 09:50
Ελάχιστη υγρασία 49% στις 24 στις 13:23
Μέγιστη πίεση 1012.3 hPa στις 24 στις 23:58
Ελάχιστη πίεση 1005.2 hPa στις 24 στις 00:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 20.4 km/h στις 24 στις 21:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 38.9 km/h στις 00°(Β) στις 24 στις 17:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17.9°C στις 24 στις 14:24
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 17.2°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.0°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 25
Μέση θερμοκρασία 12.4°C
Μέση υγρασία 55%
Μέσο σημείο δρόσου 3.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 10.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 18.7 km/h
Μέση διεύθυνση 338° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 29.2 mm
Υετός έτους 386.0 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 25 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.3°C στις 25 στις 15:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.3°C στις 25 στις 23:08
Μέγιστη υγρασία 61% στις 25 στις 23:41
Ελάχιστη υγρασία 46% στις 25 στις 16:10
Μέγιστη πίεση 1020.7 hPa στις 25 στις 23:52
Ελάχιστη πίεση 1012.2 hPa στις 25 στις 00:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 29.6 km/h στις 25 στις 14:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 55.5 km/h στις 338°(ΒΒΔ) στις 25 στις 11:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.3°C στις 25 στις 15:47
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.7°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 13.9°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 26
Μέση θερμοκρασία 10.7°C
Μέση υγρασία 61%
Μέσο σημείο δρόσου 3.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1022.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.7 km/h
Μέση διεύθυνση 318° (ΒΔ)
Υετός μήνα 29.2 mm
Υετός έτους 386.0 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 26 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 15.5°C στις 26 στις 15:13
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.4°C στις 26 στις 08:28
Μέγιστη υγρασία 76% στις 26 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 48% στις 26 στις 14:49
Μέγιστη πίεση 1024.8 hPa στις 26 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1020.7 hPa στις 26 στις 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h στις 26 στις 14:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 225°(ΝΔ) στις 26 στις 14:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 15.5°C στις 26 στις 15:13
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.7°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.0°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 27
Μέση θερμοκρασία 10.1°C
Μέση υγρασία 66%
Μέσο σημείο δρόσου 4.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1024.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.5 km/h
Μέση διεύθυνση 316° (ΒΔ)
Υετός μήνα 29.2 mm
Υετός έτους 386.0 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 27 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 12.9°C στις 27 στις 12:33
Ελάχιστη θερμοκρασία 7.8°C στις 27 στις 07:43
Μέγιστη υγρασία 83% στις 27 στις 01:37
Ελάχιστη υγρασία 52% στις 27 στις 15:32
Μέγιστη πίεση 1025.8 hPa στις 27 στις 10:19
Ελάχιστη πίεση 1022.5 hPa στις 27 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h στις 27 στις 22:36
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 054°(ΒΑ) στις 27 στις 22:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.9°C στις 27 στις 12:33
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.0°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 28
Μέση θερμοκρασία 8.1°C
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 3.9°C
Μέσο βαρόμετρο 1019.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 10.3 km/h
Μέση διεύθυνση 17° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 29.8 mm
Υετός έτους 386.6 mm
Υετός ημέρας 0.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 28 στις 06:01
Μέγιστη θερμοκρασία 9.3°C στις 28 στις 12:54
Ελάχιστη θερμοκρασία 6.7°C στις 28 στις 06:45
Μέγιστη υγρασία 81% στις 28 στις 06:38
Ελάχιστη υγρασία 67% στις 28 στις 02:20
Μέγιστη πίεση 1022.5 hPa στις 28 στις 00:04
Ελάχιστη πίεση 1018.1 hPa στις 28 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 16.7 km/h στις 28 στις 12:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 00°(Β) στις 28 στις 12:23
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 9.3°C στις 28 στις 12:54
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 16.1°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 14.4°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 29
Μέση θερμοκρασία 9.9°C
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου 4.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.1 km/h
Μέση διεύθυνση 6° (Β)
Υετός μήνα 29.8 mm
Υετός έτους 386.6 mm
Υετός ημέρας 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm στις 29 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 12.5°C στις 29 στις 14:48
Ελάχιστη θερμοκρασία 8.1°C στις 29 στις 08:03
Μέγιστη υγρασία 76% στις 29 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 62% στις 29 στις 15:06
Μέγιστη πίεση 1018.2 hPa στις 29 στις 00:04
Ελάχιστη πίεση 1015.4 hPa στις 29 στις 15:33
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h στις 29 στις 06:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 022°(ΒΒΑ) στις 29 στις 02:13
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12.5°C στις 29 στις 14:48
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.6°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 15.0°C
Μέσες και Ακραίες τιμές
Νοέμβριος 30
Μέση θερμοκρασία 11.7°C
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 8.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.7 km/h
Μέση διεύθυνση 90° (Α)
Υετός μήνα 31.8 mm
Υετός έτους 388.6 mm
Υετός ημέρας 2.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.2 mm στις 30 στις 21:06
Μέγιστη θερμοκρασία 13.3°C στις 30 στις 15:27
Ελάχιστη θερμοκρασία 9.1°C στις 30 στις 00:49
Μέγιστη υγρασία 85% στις 30 στις 12:24
Ελάχιστη υγρασία 76% στις 30 στις 15:14
Μέγιστη πίεση 1015.8 hPa στις 30 στις 00:29
Ελάχιστη πίεση 1012.7 hPa στις 30 στις 23:14
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 25.9 km/h στις 30 στις 21:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 40.7 km/h στις 068°(ΑΒΑ) στις 30 στις 21:30
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 13.3°C στις 30 στις 15:27


Μέσες και Ακραίες τιμές για όλο το μήνα
Νοέμβριος 2022
Μέση θερμοκρασία 14.9°C
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 10.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.2 km/h
Μέση διεύθυνση 261° (Δ)
Υετός μήνα 31.8 mm
Υετός έτους 388.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.8 mm στις 20 στις 21:34
Μέγιστη θερμοκρασία 26.6°C στις 02 στις 16:27
Ελάχιστη θερμοκρασία 5.4°C στις 26 στις 08:28
Μέγιστη υγρασία 93% στις 23 στις 10:28
Ελάχιστη υγρασία 40% στις 03 στις 14:26
Μέγιστη πίεση 1029.5 hPa στις 13 στις 11:15
Ελάχιστη πίεση 1002.4 hPa στις 18 στις 17:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 29.6 kmh στις 338°(ΒΒΔ) στις 25 στις 14:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 55.5 km/h στις 338°(ΒΒΔ) στις 25 στις 11:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26.8°C στις 02 στις 16:27
Μέγιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 18.9°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους(-50εκ) 13.9°C
Μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία 19.2°C
Μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία 11.2°C
Βαθμοημέρες ανάπτυξης καλαμποκιού 707.8 GDD


Μέρα & Ώρες Ηλιοφάνειας Εξατμοδιαπνοή Μεγ. Ηλιακή Ενέργεια UV
01        08:36         1.9 mm 580.0 W/m² 4.8
02        08:24         1.9 mm 578.0 W/m² 4.9
03        08:24         2.0 mm 577.0 W/m² 4.6
04        07:06         1.9 mm 580.0 W/m² 4.6
05        05:36         1.7 mm 628.0 W/m² 4.7
06        00:06         1.1 mm 422.0 W/m² 3.9
07        07:48         1.4 mm 526.0 W/m² 4.1
08        07:36         1.4 mm 0.0 W/m² 0.0
09        04:36         1.0 mm 594.0 W/m² 4.4
10        06:48         1.4 mm 664.0 W/m² 4.5
11        06:36         1.7 mm 654.0 W/m² 4.7
12        00:54         1.5 mm 758.0 W/m² 4.3
13        06:06         1.4 mm 571.0 W/m² 4.4
14        08:12         1.2 mm 533.0 W/m² 4.3
15        00:06         0.4 mm 0.0 W/m² 0.0
16        05:24         1.3 mm 589.0 W/m² 4.2
17        05:24         1.5 mm 649.0 W/m² 4.4
18        05:54         1.6 mm 617.0 W/m² 4.3
19        05:30         2.4 mm 698.0 W/m² 4.6
20        01:00         0.9 mm 309.0 W/m² 3.6
21        03:18         1.5 mm 729.0 W/m² 4.5
22        00:42         0.9 mm 343.0 W/m² 3.8
23        04:36         1.1 mm 563.0 W/m² 4.0
24        06:30         1.7 mm 710.0 W/m² 4.2
25        07:36         2.5 mm 515.0 W/m² 4.2
26        06:54         1.1 mm 554.0 W/m² 4.1
27        00:54         0.8 mm 585.0 W/m² 4.1
28        00:18         0.8 mm 406.0 W/m² 3.8
29        01:06         0.8 mm 287.0 W/m² 3.3
30        00:00         0.0 mm 0.0 W/m² 0.0
Ώρες ηλιοφάνειας για όλο το μήνα: 351.06 ώρες


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
02.4 mm στις 5
07.0 mm στις 6
00.2 mm στις 9
00.2 mm στις 11
02.0 mm στις 12
00.2 mm στις 13
00.2 mm στις 14
00.8 mm στις 17
14.4 mm στις 20
01.2 mm στις 22
00.6 mm στις 23
00.6 mm στις 28
02.0 mm στις 30
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο