Βραχυπρόθεσμη Πρόγνωση με τον Προγνώστη Καιρού Σάτζερ (Sager)


Πηγαίνετε στη Βραχυπρόθεσμη Πρόγνωση με τον Προγνώστη Καιρού Ζαμπρέττι )  
Εξομοιωτής Java με βάση τον Αλγόριθμο Σάτζερ
(Για χρήση στο Βόρειο Ημισφαίριο. Βορείως του Γεωγραφικού Πλάτους 25°)
Εισάγετε τις τωρινές συνθήκες
Συνθήκες Ανέμου Συνθήκες Βαρομέτρου Συνθήκες Ουρανού
Διεύθυνση Ανέμου: 
Πίεση: 
Νεφοκάλυψη: 
Αλλαγή Διεύθυνσης: 
Τάση Πίεσης: 
  Η πρόγνωση σας εμφανίζεται εδώ
  Σημείωση: Σε χαμηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 0° και με το κατάλληλο σημείο δρόσου, ο υετός ενδέχεται να είναι χιόνι.
Σχετικά με τον Προγνώστη Καιρού Σάτζερ
Ο Προγνώστης Καιρού Σάτζερ είναι ένα όργανο, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε άμεσα προγνώσεις για τον καιρό, τη θερμοκρασία και τον άνεμο, σε μια ακτίνα περίπου 50 χιλιομέτρων από την τοποθεσία σας. Εδώ βλέπετε την έκδοση των Ρέυμοντ Μ. Σάτζερ και Ε.Φ. Σάτζερ του 1969. Ωστόσο, ήταν σε χρήση από το 1942. Ο Προγνώστης Καιρού Σάτζερ είναι κατασκευασμένος για χρήση στο Βόρειο Ημισφαίριο. Βορείως του Γεωγραφικού Πλάτους 25°. Είναι στην πραγματικότητα ένας εύχρηστος υπολογιστής, που κάνει χρήση καιρικούς παράγοντες εύκολα παρατηρήσιμους, προγραμματισμένος να δίνει συνοπτικές προγνώσεις με βάση 5000 παραλλαγών των δεδομένων εισαγωγής. Ενσωματώνει την εμπειρία που αποκτήθηκε για περισσότερα από 35 χρόνια με προγνώσεις για ιδιωτικές εταιρίες και για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Με τον Προγνώστη Καιρού Σάτζερ και την ορθή παρατήρηση ενός βαρομέτρου, μπορείτε να κάνετε στη στιγμή ακριβείς προγνώσεις για ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες στη τοποθεσία σας. Η υψηλότερη ακρίβεια επιτυγχάνεται φυσικά κάνοντας προγνώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο Προγνώστης Καιρού Σάτζερ βασίζεται, όπως και ο Προγνώστης Καιρού Ζαμπρέττι, στον νόμο του Μπουί Μπαλώ. Αυτός ο νόμος μπορεί να εκφραστεί ως εξής. Στο Βόρειο Ημισφαίριο, αν ένα άτομο στέκεται με την πλάτη του στον άνεμο, η περιοχή χαμηλών πίεσων θα είναι στα αριστερά του κατά 90° ως 135°. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνεμος ταξιδεύει αριστερόστροφα γύρω από τις ζώνες χαμηλών πίεσων στο Βόρειο Ημισφαίριο. Ισχύει κατά προσέγγιση στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη του Βορείου Ημισφαιρίου, και αντιστρέφεται στο Νότιο Ημισφαίριο, αλλά αυτή η γωνία δεν είναι ορθή σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη.
Ο Προγνώστης Καιρού Σάτζερ αποτελείται από 4 πλαστικούς δίσκους με φθίνουσα ακτίνα, τοποθετημένους ομοκεντρικά και στερεωμένους στο βιβλίο με τη βοήθεια ενός περτσινιού.
Δίσκος 1: Διεύθυνση ανέμου σε συνδυασμό με την αλλαγή (Προς τα αριστερά, Σταθερή, Προς τα δεξιά)
Δίσκος 2: Βαρομετρική πίεση με περιορισμένο αριθμό ευρών για να επιλέξετε
Δίσκος 3: Ρυθμός μεταβολής της βαρομετρικής πίεσης
Δίσκος 4: Οι τωρινές συνθήκες του ουρανού
Στην πιο πάνω εικόνα του οργάνου έχουμε για τον άνεμο, ΒΔ και σταθερός που δινει X, για τη πίεση, 28.0-28.8 inHg ή 948.2-975.3 hPa που δινει 8, για τη τάση πίεσης, σταθερή που δινει 3 και για τις συνθήκες ουρανού, νεφοσκεπής που δινει 4. Οι ρυθμίσεις αυτές μεταφράζονται σε έναν κωδικό αριθμό X834 ο οποίος, όταν κοιταχτεί στο βιβλίο, έχει ως αποτέλεσμα την πρόγνωση SW8. S για βροχή ή όμβρους που ακολουθείται από βελτίωση (εντός 12 ωρών) και ψύχρα, W για επικίνδυνη θύελα με ανέμους από 55 ως 73 μΑω ή 91 ως 120 χΑω) και 8 για Βορειοδυτικούς ή Βόρειους ανέμους. Επίσης η περιοχή χαμηλών πιέσεων, βρίσκεται Ανατολικά Βορειοανατολικά.
Προγνώσεις Καιρού
Αναμενόμενος Καιρός
(Πρώτο Γράμμα)
A: Καλοκαιρία
B: Καιρός καλός και θερμότερος
C: Καιρός καλός και ψυχρότερος
D: Καιρός άστατος
E: Καιρός άστατος και θερμότερος
F: Καιρός άστατος και ψυχρότερος
G: Αύξηση νέφωσης ή νεφοσκεπής και ακολουθεί καιρός με βροχή ή όμβρους
H: Αύξηση νέφωσης ή νεφοσκεπής, ακολουθεί καιρός με βροχή ή όμβρους και θερμότερος
J: Καιρός με όμβρους
K: Καιρός με όμβρους και θερμότερος
L: Καιρός με όμβρους και ψυχρότερος
M: Καιρός με βροχή
N: Καιρός με βροχή και θερμότερος
P: Καιρός με βροχή και ψυχρότερος. Μετά πιθανή βελτίωση στις 24 ώρες
R: Καιρός με βροχή ή όμβρους και ακολουθεί βελτίωση (εντός 12 ωρών)
S: Καιρός με βροχή ή όμβρους, ακολουθεί βελτίωση (εντός 12 ωρών) και καιρός ψυχρότερος
T: Καιρός με βροχή ή όμβρους και ακολουθεί βελτίωση σύντομα (εντός 6 ωρών)
U: Καιρός με βροχή ή όμβρους, ακολουθεί βελτίωση σύντομα (εντός 6 ωρών) και καιρός ψυχρότερος
W: Καιρός με βροχή ή όμβρους, ακολουθεί σύντομα (εντός 6 ωρών) καλός καιρός και ψυχρότερος
X: Καιρός άστατος και ακολουθεί καλοκαιρία
Y: Καιρός άστατος, ακολουθεί σύντομα (εντός 6 ωρών) καλός καιρός και ψυχρότερος
Ταχύτητες Ανέμου
(Δεύτερο Γράμμα)
Οι ακόλουθες προγνώσεις αφορούν ταχύτητες που αναμένονται κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 ωρών.
Οι άνεμοι μπορεί περιστασιακά να υπερβούν αυτές τις ταχύτητες για μικρά χρονικά διαστήματα.


N: Πιθανή αύξηση έντασης
F: Μέτριοι προς έντονοι (13-24 μΑω ή 20-40 χΑω)
S: Ισχυροί (25-38 μΑω ή 41-60 χΑω). Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προηγούνται θυελλών σε ανοιχτές θάλασσες
G: Θύελλα (39-54 μΑω ή 61-90 χΑω)
W: Επικίνδυνη θύελλα (55-73 μΑω ή 91-120 χΑω)
H: Τυφώνας (74 μΑω ή 121 χΑω και περισσότερο)
D: Κάποια ελάττωση ή μετριασμός της έντασης αν οι τωρινοί άνεμοι είναι από έντονοι ως ισχυροί
U: Καμμιά σημαντική αλλαγή. Κάποια τάση για αύξηση της έντασης κατά τη διάρκεια της ημέρας, με μείωση το βράδυ
Διεύθυνση Ανέμου
(Αριθμός)
Οι προγνώσεις ισχύουν για συνολική περίοδο 12 ωρών περίπου. Όταν χρησιμοποιούνται 2 αριθμοί, ο πρώτος αριθμός θα υποδεικνύει την κατεύθυνση του ανέμου για τις πρώτες ώρες και ο δεύτερος αριθμός τη κατεύθυνση ή τη τάση που αναμένεται στη συνέχεια.

1: Βόρειοι ή Βορειοανατολικοί άνεμοι
2: Βορειοανατολικοί ή Ανατολικοί άνεμοι
3: Ανατολικοί ή Νότιοανατολικοί άνεμοι
4: Νότιοανατολικοί ή Νότιοι άνεμοι
5: Νότιοι ή Νότιοδυτικοί άνεμοι
6: Νότιοδυτικοί ή Δυτικοί άνεμοι
7: Δυτικοί ή Βορειοδυτικοί άνεμοι
8: Βορειοδυτικοί ή Βόρειοι άνεμοι
9: Μεταβλητοί άνεμοι

Σημείωση: Ξαφνικές αυξήσεις της έντασης του ανέμου με πιθανά φαινόμενα προκύπτουν μερικές φορές κατά τη στιγμή της αλλαγής από Νότιο ή Νοτιοδυτικό σε Δυτικό ή Βορειοδυτικό.
Η χρήση ενός Προγνώστη Καιρού Σάτζερ μπορεί να μοιάζει απηρχαιωμένη σήμερα, εφόσον υπάρχει πληθώρα καιρικών πληροφοριών και προγνώσεων, άμμεσα, μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας και συστημάτων. όμως σε περιπτώσεις όπου διάφορες συγκυρίες σιγήσουν αυτή τη πληροφόρηση, η ύπαρξη του μπορεί να προβεί σωτήρια. Φανταστείτε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος στη μέση της θάλασσας με σοβαρές βλάβες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό του και κακή λήψη ακόμα και στον πιθανό ασύρματο ανάγκης, να προσπαθεί να χαράξει ασφαλή πορεία εν μέσω έντονου καιρού. Θα μπορεί να βασιστεί μόνο στην εμπειρία του και σε ότι μη ηλεκτρονικό διαθέτει. Γιατί όπως λέει η εμπειρία... Σύστημα που δεν υπάρχει, δε χαλάει!
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο