Χάρτες Ανάλυσης και Πρόγνωσης Καιρού από την JEPPESEN


 Ανοίξτε το... Καιρικά Σύμβολα         UTC:  31-03-2023   
Υπέρυθρη Δορυφορική Εικόνα της Ευρώπης

Χάρτης Νέφωσης και Ηλεκτρικής Δραστηριότητας ανάλυσης 24χλμ

Πηγή: JEPPESEN

Διευκρινίσεις

Οι Υπέρυθρες δορυφορικές εικόνες μπορούν να προβληθούν όλο το 24ωρο, δεδομένου ότι είναι η θερμοκρασία που μετράται. Τα νέφη εμφανίζονται λευκά στην εικόνα. Η φωτεινότητα του νέφους εξαρτάται από τη θερμοκρασία του. Υψηλότερα νέφη, τα οποία είναι πιο κρύα, εμφανίζονται φωτεινά λευκά. Χαμηλότερα νέφη, τα οποία είναι πιο ζεστά, εμφανίζονται γκρι. Τα πολύ χαμηλά νέφη, όπως τους σωρείτες και την ομίχλη, είναι μερικές φορές δύσκολο να τα διακρίνουμε στις υπέρυθρες εικόνες, καθώς η θερμοκρασία τους είναι πολύ κοντά στη θερμοκρασία του εδάφους. Το έδαφος και το νερό εμφανίζονται γκρι ή μαύρα στην εικόνα. Όσο πιο θερμό το έδαφος ή το νερό, τόσο πιο σκούρα εμφανίζονται στην εικόνα. Η θερμοκρασία της γης κυμαίνεται μεταξύ ημέρας και νύχτας κι αυτό μπορεί να φανεί στις υπέρυθρες δορυφορικές εικόνες που λαμβάνονται την ημέρα σε σχέση με αυτές της νύχτας. Η Ηλεκτρική Δραστηριότητα έχει εκκενώσεις νέφους προς έδαφος καθώς και εντός και μεταξύ νεφών για τα προηγούμενα 30 λεπτά. Επιλεγμένα αεροδρόμια απεικονίζονται με τον 4γράμματο αναγνωριστικό κωδικό ICAO. spacer

Ανάλυση και Πρόγνωση για την Ευρώπη

Χάρτες Ανάλυσης Καιρού Επιφανείας
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Καιρού Επιφανείας
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Απεικόνισης Καιρού και Συνθηκών Πτήσεως
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Σημαντικού Καιρού στα Υψηλά Επίπεδα
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Πρόγνωση Παρουσίας Πάγου για Επίπεδα Πτήσης στην Ευρώπη

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 010 - 300 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 010 - 150 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 150 - 300 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 010 - 050 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 050 - 100 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 100 - 150 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 150 - 200 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 200 - 250 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Παρουσίας Πάγου και Επιπέδων Παγοποίησης
Επίπεδα Πτήσης 250 - 300 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Πρόγνωση Αναταράξεων για Επίπεδα Πτήσης στην Ευρώπη

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 200 - 450 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 200 - 350 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 350 - 450 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 200 - 250 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 250 - 300 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 300 - 350 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 350 - 400 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Πρόγνωσης Αναταράξεων και Ταχύτητας Ανέμου
Επίπεδα Πτήσης 400 - 450 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Ανάλυση και Πρόγνωση για Επίπεδα Πτήσης στην Ευρώπη

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Παρουσίας Πάγου
Επίπεδο Πτήσης 050 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Παρουσίας Πάγου
Επίπεδο Πτήσης 100 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Παρουσίας Πάγου
Επίπεδο Πτήσης 180 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Κατακόρυφης Διάτμησης του Ανέμου (VWS)
Επίπεδο Πτήσης 240 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Κατακόρυφης Διάτμησης του Ανέμου (VWS)
Επίπεδο Πτήσης 300 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Κατακόρυφης Διάτμησης του Ανέμου (VWS)
Επίπεδο Πτήσης 340 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Κατακόρυφης Διάτμησης του Ανέμου (VWS)
Επίπεδο Πτήσης 390 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

Χάρτες Διεύθυνσης και Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας και Κατακόρυφης Διάτμησης του Ανέμου (VWS)
Επίπεδο Πτήσης 450 (Επίπεδο Πτήσης x 100 πόδια)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: JEPPESEN

   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο