Καιρικά Σύμβολα
Κωδικοί 00-09 Γενική Ομάδα: Δεν υπάρχει υετός, ομίχλη, θύελα σκόνης, αμμοθύελα, παρασυρόμενο ή μεταφερόμενο χιόνι στο σταθμό την ώρα της παρατήρησης ή, εκτός του 09, κατά την προηγούμενη ώρα
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
ΔΕΝ παρατηρήθηκε ή είναι ΜΗ παρατηρήσιμη η δημιουργία νεφών κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας (δεν απεικονίζεται)
01
Νέφη που γενικά διαλύονται ή γίνονται λιγότερο ανεπτυγμένα κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας (δεν απεικονίζεται)
02
Κατάσταση στο σύνολο του ουρανού αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας (δεν απεικονίζεται)
03
Νέφη που γενικά διαμορφώνονται ή αναπτύσονται κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας (δεν απεικονίζεται)
04
Ορατότητα μειωμένη από καπνό
05
Θολότητα
06
Ευρεία παρουσία σκόνης που αιωρείται στον αέρα, που δεν ανασηκώθηκε από τον άνεμο, στον σταθμό ή πλησίον του κατά τη στιγμή της παρατήρησης
07
Σκόνη ή άμμος που ανασηκώθηκε από τον άνεμο στον σταθμό ή πλησίον του κατά τη στιγμή της παρατήρησης, αλλά χωρίς καλή ανάπτυξη δίνης(ών) σκόνης και χωρίς αμμοθύελα ή παρουσία ψεκάδων στο σταθμό σε περίπτωση πλοίων
08
Παρουσία δίνης(ών) σκόνης ή άμμου στον σταθμό ή πλησίον του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας ή κατά τη στιγμή της παρατήρησης, αλλά χωρίς θύελα σκόνης ή αμμοθύελα
09
Θύελα σκόνης ή αμμοθύελα εν όψει του σταθμού κατά τη στιγμή της παρατήρησης ή στο σταθμό κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας


Κωδικοί 10-19 Γενική Ομάδα: Δεν υπάρχει υετός στον σταθμό κατά τη στιγμή της παρατήρησης ή, εκτός του 17, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10
Αχλύς
11
Διάσπαρτη έρπουσα ομίχλη στον σταθμό, λιγότερο από 2 μέτρα στο έδαφος ή 10 μέτρα στη θάλασσα
12
Περισσότερο ή λιγότερο συνεχόμενη έρπουσα ομίχλη στον σταθμό, λιγότερο από 2 μέτρα στο έδαφος ή 10 μέτρα στη θάλασσα
13
Αστραπές ορατές χωρίς άκουσμα βροντής
14
Υετός εν όψει, αλλά ΔΕΝ φθάνει στο έδαφος
15
Υετός εν όψει, που φθάνει στο έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά σε απόσταση που εκτιμάται ότι είναι περισσότερο από 5 χλμ από το σταθμό
16
Υετός εν όψει, που φθάνει στο έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας, κοντά (λιγότερο από 5 χλμ) αλλά όχι στον σταθμό
17
Ακούστηκαν βροντές, αλλά δεν υπάρχει υετός στον σταθμό
18
Μπουρίνι(α) εν όψει του σταθμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
19
Χωνοειδές(ή) νέφος(η) / Σίφωνας(ες) κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας ή κατά τη στιγμή της παρατήρησης


Κωδικοί 20-29 Γενική Ομάδα: Υετός, ομίχλη, παγωμένη ομίχλη ή καταιγίδα στον σταθμό κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, αλλά όχι κατά τη στιγμή της παρατήρησης
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20
Ψιλόβροχο (μη πηγνυόμενo) ή πτώση χιονόκοκκων, όχι με τη μορφή όμβρου(ων), που έληξε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
21
Βροχή (μη πηγνυόμενη) όχι με τη μορφή όμβρου(ων), που έληξε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
22
Χιόνι όχι με τη μορφή όμβρου(ων), που έληξε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
23
Βροχή και χιόνι ή πτώση παγοσφαιριδίων, όχι με τη μορφή όμβρου(ων), που έληξε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
24
Πηγνυόμενο ψιλόβροχο ή πηγνυόμενη βροχή, όχι με τη μορφή όμβρου(ων), που έληξε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
25
Όμβρος(οι) βροχής, που έληξε(αν) κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
26
Όμβρος(οι) χιονιού ή βροχής και χιονιού, που έληξε(αν) κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
27
Όμβρος(οι) χαλαζιού ή βροχής και χαλαζιού, που έληξε(αν) κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
28
Ομίχλη ή παγωμένη ομίχλη, που διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
29
Ηλεκτρική Καταιγίδα (με ή χωρίς υετό), που έληξε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας


Κωδικοί 30-39 Γενική Ομάδα: Θύελα σκόνης, αμμοθύελα, παρασυρόμενο ή μεταφερόμενο χιόνι
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
30
Ασθενής ή μέτρια θύελα σκόνης ή αμμοθύελα (έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
31
Ασθενής ή μέτρια θύελα σκόνης ή αμμοθύελα (καμία αξιόλογη αλλαγή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
32
Ασθενής ή μέτρια θύελα σκόνης ή αμμοθύελα (άρχισε ή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
33
Έντονη θύελα σκόνης ή αμμοθύελα που μειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
34
Έντονη θύελα σκόνης ή αμμοθύελα χωρίς αξιόλογη αλλαγή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
35
Έντονη θύελα σκόνης ή αμμοθύελα που άρχισε ή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας
36
Ασθενώς ή μέτρια παρασυρόμενο χιόνι (γενικά κάτω από το επίπεδο των ματιών)
37
Έντονα παρασυρόμενο χιόνι (γενικά κάτω από το επίπεδο των ματιών)
38
Ασθενώς ή μέτρια μεταφερόμενο χιόνι (γενικά πάνω από το επίπεδο των ματιών)
39
Έντονα παρασυρόμενο χιόνι (γενικά πάνω από το επίπεδο των ματιών)


Κωδικοί 40-49 Γενική Ομάδα: Ομίχλη κατά τη στιγμή της παρατήρησης
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
40
Ομίχλη σε απόσταση κατά τη στιγμή της παρατήρησης, αλλά όχι στο σταθμό κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, η ομίχλη ή παγωμένη ομίχλη εκτείνεται σε ένα επίπεδο πάνω από εκείνο του παρατηρητή
41
Διάσπαρτη ομίχλη
42
Ομίχλη με ορατό ουρανό (έγινε πιο αραιή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
43
Ομίχλη με σκοτεινό ουρανό (έγινε πιο αραιή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
44
Ομίχλη με ορατό ουρανό (καμία αξιόλογη αλλαγή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
45
Ομίχλη με σκοτεινό ουρανό (καμία αξιόλογη αλλαγή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
46
Ομίχλη με ορατό ουρανό (άρχισε ή έγινε πιο πυκνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
47
Ομίχλη με σκοτεινό ουρανό (άρχισε ή έγινε πιο πυκνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας)
48
Ομίχλη με εναπόθεση πάγου, ορατός ουρανός
49
Ομίχλη με εναπόθεση πάγου ή παγωμένη ομίχλη, σκοτεινός ουρανός


Κωδικοί 50-59 Γενική Ομάδα: Ψιλόβροχο
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
50
Ψιλόβροχο, μη πηγνυόμενo, διακοπτόμενο (ασθενές κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
51
Ψιλόβροχο, μη πηγνυόμενo, συνεχόμενο (ασθενές κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
52
Ψιλόβροχο, μη πηγνυόμενo, διακοπτόμενο (μέτριο κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
53
Ψιλόβροχο, μη πηγνυόμενo, συνεχόμενο (μέτριο κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
54
Ψιλόβροχο, μη πηγνυόμενo, διακοπτόμενο (έντονο κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
55
Ψιλόβροχο, μη πηγνυόμενo, συνεχόμενο (έντονο κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
56
Ψιλόβροχο, παγωμένο, ασθενές
57
Ψιλόβροχο, πηγνυόμενo, μέτριο ή έντονο
58
Ψιλόβροχο και βροχή, ασθενές
59
Ψιλόβροχο και βροχή, μέτριο ή έντονο


Κωδικοί 60-69 Γενική Ομάδα: Βροχή
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
60
Βροχή, μη πηγνυόμενη, διακοπτόμενη (ασθενής κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
61
Βροχή, μη πηγνυόμενη, συνεχόμενη (ασθενής κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
62
Βροχή, μη πηγνυόμενη, διακοπτόμενη (μέτρια κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
63
Βροχή, μη πηγνυόμενη, συνεχόμενη (μέτρια κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
64
Βροχή, μη πηγνυόμενη, διακοπτόμενη (έντονη κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
65
Βροχή, μη πηγνυόμενη, συνεχόμενη (έντονη κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
66
Βροχή, πηγνυόμενη, ασθενής
67
Βροχή, πηγνυόμενη, μέτρια ή έντονη
68
Βροχή ή ψιλόβροχο και χιόνι, ασθενής(ές)
69
Βροχή ή ψιλόβροχο και χιόνι, μέτρια(ο) ή έντονη(ο)


Κωδικοί 70-79 Γενική Ομάδα: Στερεά υδρομετέωρα, όχι με τη μορφή όμβρου
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
70
Παροδική πτώση χιονονιφάδων (ασθενής κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
71
Συνεχόμενη πτώση χιονονιφάδων (ασθενής κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
72
Παροδική πτώση χιονονιφάδων (μέτρια κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
73
Συνεχόμενη πτώση χιονονιφάδων (μέτρια κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
74
Παροδική πτώση χιονονιφάδων (έντονη κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
75
Συνεχόμενη πτώση χιονονιφάδων (έντονη κατά τη στιγμή της παρατήρησης)
76
Βελόνες πάγου (με ή χωρίς ομίχλη)
77
Χιονόκοκκοι (με ή χωρίς ομίχλη)
78
Μεμονωμένοι δενρδίτες χιονοκρυστάλων (με ή χωρίς ομίχλη)
79
Παγοσφαιρίδια (χιονόνερο)


Κωδικοί 80-90 Γενική Ομάδα: Υετός με τη μορφή όμβρου
80 81 82 83 84 85 86
80
Όμβρος(οι) βροχής, ασθενής(είς)
81
Όμβρος(οι) βροχής, μέτριος(οι) ή έντονος(οι)
82
Όμβρος(οι) βροχής, ισχυρός(οι)
83
Όμβρος(οι) μίγματος βροχής και χιονιού, ασθενής(είς)
84
Όμβρος(οι) μίγματος βροχής και χιονιού, μέτριος(οι) ή έντονος(οι)
85
Όμβρος(οι) χιονιού, ασθενής(είς)
86
Όμβρος(οι) χιονιού, μέτριος(οι) ή έντονος(οι)
87 88 89 90
87
Όμβρος(οι) χιονοσφαιριδίων ή μικρού χαλαζιού, ασθενής(είς) με ή χωρίς βροχή ή μίγματος βροχής και χιονιού
88
Όμβρος(οι) χιονοσφαιριδίων ή μικρού χαλαζιού, μέτριος(οι) ή έντονος(οι) με ή χωρίς βροχή ή μίγματος βροχής και χιονιού
89
Όμβρος(οι) χαλαζιού με ή χωρίς βροχή ή μίγματος βροχής και χιονιού, χωρίς παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας, ασθενής(είς)
90
Όμβρος(οι) χαλαζιού με ή χωρίς βροχή ή μίγματος βροχής και χιονιού, χωρίς παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας, μέτριος(οι) ή έντονος(οι)


Κωδικοί 91-99 Γενική Ομάδα: Υετός με τρέχουσα ή πρόσφατη καταιγίδα
91 92 93 94 95 96 97 98 99
91
Ηλεκτρική καταιγίδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, αλλά όχι κατά τη στιγμή της παρατήρησης, με ασθενή βροχή κατά τη στιγμή της παρατήρησης
92
Ηλεκτρική καταιγίδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, αλλά όχι κατά τη στιγμή της παρατήρησης, με μέτρια ή έντονη βροχή κατά τη στιγμή της παρατήρησης
93
Ηλεκτρική καταιγίδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, αλλά όχι κατά τη στιγμή της παρατήρησης, με ασθενή βροχή κατά τη στιγμή της παρατήρησης
94
Ηλεκτρική καταιγίδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, αλλά όχι κατά τη στιγμή της παρατήρησης, με μέτρια ή έντονη χιονόπτωση ή μίγμα βροχής και χιονιού ή χαλαζόπτωση κατά τη στιγμή της παρατήρησης
95
Ηλεκτρική καταιγίδα, ασθενής ή μέτρια, χωρίς χαλαζόπτωση, αλλά με βροχή και/ή χιόνι κατά τη στιγμή της παρατήρησης
96
Ηλεκτρική καταιγίδα, ασθενής ή μέτρια, με χαλαζόπτωση κατά τη στιγμή της παρατήρησης
97
Ηλεκτρική καταιγίδα, έντονη, χωρίς χαλαζόπτωση, αλλά με βροχή και/ή χιόνι κατά τη στιγμή της παρατήρησης
98
Ηλεκτρική καταιγίδα συνδυαζόμενη με θύελα σκόνης ή αμμοθύελα κατά τη στιγμή της παρατήρησης
99
Ηλεκτρική καταιγίδα, έντονη, με χαλαζόπτωση κατά τη στιγμή της παρατήρησης
spacer
Σύμβολα Τύπων Νεφών
spacer
Σύμβολα Αναφοράς Σταθμού
spacer