Αστραπές στην Ευρώπη από το www.euclid.org


Πηγαίνετε στον Aνιχνευτή Ηλεκτρικών Εκκενώσεων του Vouhead Weather )          
  Αστραπές Θετικού Φορτίου               Αστραπές Αρνητικού Φορτίου
Δραστηριότητα 1 ώρας με 2 ώρες καθυστέρηση. Η ώρα είναι Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)
Τοπική ώρα: Ώρα Ανατολικής Ευρώπης (EET): (CET+1ω)
Πηγή:  www.euclid.org
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ GO TO REA ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο