Χάρτες Μεταφοράς και Εναπόθεσης Σκόνης


Σκόνη στη Μεσόγειο και την Ευρώπη

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Σκόνη στον Βόρειο Ατλαντικό

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

(Στις 6 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Διαγράμματα Σκόνης 5 Ημερών

Κάτω Πυλαία - (Vouhead Weather)
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Θεσσαλονίκη
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Αθήνα
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Αλεξανδρούπολη
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Ηράκλειο
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Ιωάννινα
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Καστελόριζο
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Λάρισσα
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Μυτιλήνη
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Πάτρα
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

Τήνος
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)

Πηγή:  

   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο