Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  19.02.2019 07:20    Επόμενη ενημέρωση:  19.02.2019 15:30
Σήμερα


Απόψε


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)
4
2
7
7
10
5
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Παρασκευή


50% Παρασκευή
(νύχτα)


80% Σάββατο


20% Σάββατο
(νύχτα)


Κυριακή


Κυριακή
(νύχτα)
18
17
16
10
12
16
Χωρίς
Υετό
5 χιλ
Πιθανότητα: 50%
10-20 χιλ
Πιθανότητα: 80%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό