Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  29.05.2022 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  29.05.2022 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


10% Κυριακή


40% Κυριακή
(νύχτα)


Δευτέρα


Δευτέρα
(νύχτα)


Τρίτη
0
20
8
8
4
9
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 40%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Τρίτη
(νύχτα)


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή
6
10
5
11
5
8
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό