Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  17.10.2018 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  17.10.2018 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή
4
5
2
4
3
5
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Παρασκευή
(νύχτα)


Σάββατο


Σάββατο
(νύχτα)


Κυριακή


Κυριακή
(νύχτα)


10% Δευτέρα
3
9
10
9
3
11
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%