Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  18.12.2017 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  18.12.2017 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


10% Δευτέρα


10% Δευτέρα
(νύχτα)


Τρίτη


Τρίτη
(νύχτα)


Τετάρτη
11
11
16
16
12
10
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή


Παρασκευή
(νύχτα)


Σάββατο
7
9
9
6
19
11
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό