Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  10.12.2018 21:30    Επόμενη ενημέρωση:  11.12.2018 03:30
Απόψε


Τρίτη


Τρίτη
(νύχτα)


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


60% Πέμπτη
23
19
15
11
5
4
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
5 χιλ
Πιθανότητα: 60%
40% Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή


Παρασκευή
(νύχτα)


20% Σάββατο


30% Σάββατο
(νύχτα)
6
5
4
5
4
<2 χιλ
Πιθανότητα: 40%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%