Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  22.08.2018 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  22.08.2018 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


10% Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή
7
8
6
6
6
12
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
Χωρίς
Υετό
Παρασκευή
(νύχτα)


Σάββατο


Σάββατο
(νύχτα)


Κυριακή


40% Κυριακή
(νύχτα)


50% Δευτέρα
6
11
8
10
8
12
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
5 χιλ
Πιθανότητα: 40%
5 χιλ
Πιθανότητα: 50%