Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  30.09.2020 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  30.09.2020 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή
15
18
7
7
6
11
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Παρασκευή
(νύχτα)


Σάββατο


Σάββατο
(νύχτα)


Κυριακή


Κυριακή
(νύχτα)


Δευτέρα
5
11
3
13
8
3
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό