Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  22.04.2019 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  22.04.2019 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


Δευτέρα


40% Δευτέρα
(νύχτα)


10% Τρίτη


10% Τρίτη
(νύχτα)


Τετάρτη
5
17
14
19
13
8
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 40%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
Χωρίς
Υετό
Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή


Παρασκευή
(νύχτα)


Σάββατο
4
8
4
11
6
12
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό