Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  20.02.2018 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  20.02.2018 09:30
10% Υπόλοιπο
απόψε


10% Τρίτη


30% Τρίτη
(νύχτα)


10% Τετάρτη


70% Τετάρτη
(νύχτα)


70% Πέμπτη
9
7
8
5
8
5
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
5-10 χιλ
Πιθανότητα: 70%
5-10 χιλ
Πιθανότητα: 70%
10% Πέμπτη
(νύχτα)


20% Παρασκευή


10% Παρασκευή
(νύχτα)


80% Σάββατο


80% Σάββατο
(νύχτα)


30% Κυριακή
5
5
2
10
16
11
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 10%
40 χιλ
Πιθανότητα: 80%
20-30 χιλ
Πιθανότητα: 80%
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%