Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  29.01.2020 09:30    Επόμενη ενημέρωση:  29.01.2020 15:30
Σήμερα


20% Απόψε


Πέμπτη


Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή


Παρασκευή
(νύχτα)
3
3
22
11
0
3
Χωρίς
Υετό
<2 χιλ
Πιθανότητα: 20%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Σάββατο


Σάββατο
(νύχτα)


Κυριακή


Κυριακή
(νύχτα)


Δευτέρα


Δευτέρα
(νύχτα)
8
3
4
9
16
4
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό