Γρήγορη Ματιά
Η Τοπική Πρόγνωση ενημερώθηκε:  17.09.2019 03:30    Επόμενη ενημέρωση:  17.09.2019 09:30
Υπόλοιπο
απόψε


Τρίτη


Τρίτη
(νύχτα)


Τετάρτη


Τετάρτη
(νύχτα)


Πέμπτη
0
7
4
5
5
11
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
30% Πέμπτη
(νύχτα)


Παρασκευή


Παρασκευή
(νύχτα)


Σάββατο


Σάββατο
(νύχτα)


Κυριακή
10
13
4
11
9
4
<2 χιλ
Πιθανότητα: 30%
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό
Χωρίς
Υετό