Χάρτες Ανάλυσης Επιφανείας και Άνω Ατμόσφαιρας


 Ανοίξτε το... Καιρικά Σύμβολα         UTC:  24-10-2017   
Ανάλυση Επιφανείας και Πρόγνωση

(Τρέχουσα Ανάλυση και Προγνώσεις ανά 12 ώρες, σε βάθος τριών ημερών)
   
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: metoffice.gov.uk

(Τρέχουσα Ανάλυση και Προγνώσεις ανά 12 ώρες, σε βάθος τριών ημερών)
   
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή: metoffice.gov.uk

Ανάλυση Επιφανείας, CAPE (Διαθέσιμη Δυναμική Ενέργεια Συναγωγής) και LI (Δείκτης Ανύψωσης)

(Τρέχουσα και προηγούμενες αναλύσεις ανά ώρα, σε βάθος δύο ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Η Τρέχουσα ανάλυση είναι της προηγούμενης ώρας
Η Τρέχουσα ανάλυση συνήθως ενημερώνεται στο τέταρτο της ώρας
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  meteocentre.com

(Τρέχουσα και προηγούμενες αναλύσεις ανά ώρα, σε βάθος δύο ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Η Τρέχουσα ανάλυση συνήθως ενημερώνεται στο τέταρτο της ώρας
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  meteocentre.com

(Τρέχουσα και προηγούμενες αναλύσεις ανά ώρα, σε βάθος δύο ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Η Τρέχουσα ανάλυση συνήθως ενημερώνεται στο τέταρτο της ώρας
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  meteocentre.com

(Τρέχουσα και προηγούμενες αναλύσεις ανά 12 ώρες, σε βάθος πέντε ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Η Τρέχουσα ανάλυση συνήθως ενημερώνεται στο τέταρτο της ώρας
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  meteocentre.com

(Τρέχουσα και προηγούμενες αναλύσεις ανά 12 ώρες, σε βάθος πέντε ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Η Τρέχουσα ανάλυση συνήθως ενημερώνεται στο τέταρτο της ώρας
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  meteocentre.com

Ανάλυση Επιφανείας και Πρόγνωση

(Τρέχουσα και προηγούμενες αναλύσεις ανά 6 ώρες, σε βάθος τριών ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  knmi.nl

(Προγνώσεις ανά 12 ώρες, σε βάθος τριών ημερών)
 
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Τοπική ώρα: Χειμερινή (UTC+2ω) & Θερινή (UTC+3ω)
Πηγή:  knmi.nl

   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο