Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer

Πηγή στοιχείων σταθμού:  Wunderground.comWU-Graphs  v 1.8.0
               Σημείωση: Αν δείτε "Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την περίοδο αυτή" στα στοιχεία του "Ηλιος", είναι γιατί δεν υπάρχουν αρκετά προαποθηκευμένα ημερήσια στοιχεία για τον ήλιο. Το Wunderground παρέχει μόνο ημερήσια στοιχεία για τον ήλιο. Έτσι για να λειτουργήσει
το διάγραμμα πρέπει να επιλέξτε πρώτα τα ημερήσια στοιχεία για τον ήλιο. Όσο περισσότερα επιλέξτε τόσο πιο λεπτομερές θα είναι το
διάγραμμα για τη περίοδο που θέλετε. Επίσης τα "Ωριαία" στοιχεία δεν είναι από το Wunderground.
  
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο