^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ετήσια Σύνοψη για: 2019
 
Μονάδες:  Αγγλικό   Μετρικό  Αμφότερα 
 
      
                    Ημερήσια                                        Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                       Ετήσια                    Επιλεγμένη                   
  Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: °F °F 0 °F
Σημείο Δρόσου: °F °F 0 °F
Υγρασία: % % 0%
Ταχύτητα Ανέμου: μΑω - 0 μΑω
Ριπή Ανέμου: μΑω - -
Πίεση: in in -
Υετός: 0 in - -
Historical Graphs
 
 
Ετήσια Στοιχεία
Θερμοκρασία (°F) Σημείο Δρόσου (°F) Υγρασία (%) Πίεση Επιφ. Θαλ. (in) Ανεμος (mph) Ριπή (mph) Υετός (in)
Nil Μέγ Μέση Ελάχ Μέγ Μέση Ελάχ Μέγ Μέση Ελάχ Μέγ Ελάχ Μέγ Μέση Μέγ Σύνολο
Tue
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ GO TO REA ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο