^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ημερήσια Σύνοψη για: Μάρτιος 26, 2019
 
Μονάδες:  Μετρικό   Αγγλικό  Αμφότερα 
 
      
Ημερήσια                    Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                                              Ετήσια                                           Επιλεγμένη                   
  Τώρα: Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: -8.6 °C -17.8 °C -13.4 °C -12.4 °C
Σημείο Δρόσου: -14.3 °C -17.8 °C -15.1 °C -14.4 °C
Υγρασία: 51% Humidity% 51% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 20.9 χΑω 0 χΑω 0 χΑω 3.7 χΑω
Ριπή Ανέμου: 11.6 χΑω 0 χΑω - -
Διεύθυνση ΑνέμουΒΒΔ - - ΝΔ
Πίεση: 34222.3 hPa 0 hPa 34178.3 hPa -
Υετός: 0 χιλ - - -
Historical Graphs
 
 
Ημερήσια Στοιχεία για: Μάρτιος 26, 2019
Για τις Συνθήκες το WeatherUnderground χρησιμοποιεί τους κώδικες των METAR. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στους κώδικες για την ερμηνεία τους.
Ωρα Θερμοκρασία Σημείο Δρόσ. Πίεση Διεύθ. Ανέμου Ταχύτ. Ανέμου Ριπή Ανέμου Υγρασία Ραγδ. Βροχής (Ωριαία) Ηλιακή Εν. Συνθήκες
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Απνοια     Humidity% 0 χιλ SolarRadiationWatts/m^2 W/m2 Conditions
00:04 -12.3 °C -14.5 °C 34191.8 hPa Απνοια     76% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:09 -12.3 °C -14.4 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:14 -12.3 °C -14.4 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:19 -12.3 °C -14.4 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:24 -12.3 °C -14.5 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:29 -12.3 °C -14.5 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:34 -12.4 °C -14.5 °C 34185.1 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:39 -12.4 °C -14.6 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:44 -12.4 °C -14.6 °C 34188.4 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:49 -12.4 °C -14.6 °C 34185.1 hPa Απνοια     77% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:54 -12.4 °C -14.5 °C 34185.1 hPa Απνοια     78% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
00:59 -12.5 °C -14.6 °C 34185.1 hPa Απνοια     78% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:04 -12.6 °C -14.6 °C 34185.1 hPa Απνοια     78% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:09 -12.6 °C -14.6 °C 34185.1 hPa Απνοια     78% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:14 -12.6 °C -14.5 °C 34185.1 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:19 -12.6 °C -14.5 °C 34185.1 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:24 -12.6 °C -14.5 °C 34181.7 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:26 -12.6 °C -14.5 °C 34185.1 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:34 -12.6 °C -14.6 °C 34185.1 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:39 -12.7 °C -14.6 °C 34188.4 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:43 -12.7 °C -14.6 °C 34188.4 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:54 -12.7 °C -14.8 °C 34188.4 hPa Απνοια     78% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
01:57 -12.8 °C -14.7 °C 34188.4 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:09 -12.8 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:14 -12.9 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     79% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:19 -12.9 °C -14.7 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:24 -12.9 °C -14.7 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:29 -12.9 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:34 -12.9 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:39 -12.9 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:44 -13 °C -14.8 °C 34188.4 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:49 -13.1 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:54 -13.1 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
02:59 -13.1 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:04 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:09 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     80% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:14 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     81% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:19 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     81% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:24 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     81% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:29 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     81% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:34 -13.2 °C -14.9 °C 34185.1 hPa Απνοια     81% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:39 -13.2 °C -14.8 °C 34181.7 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:44 -13.2 °C -14.8 °C 34181.7 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:49 -13.2 °C -14.8 °C 34181.7 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:54 -13.2 °C -14.8 °C 34181.7 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
03:59 -13.2 °C -14.8 °C 34178.3 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:04 -13.2 °C -14.8 °C 34178.3 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:09 -13.2 °C -14.8 °C 34181.7 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:14 -13.2 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:19 -13.2 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:24 -13.2 °C -14.8 °C 34185.1 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:29 -13.3 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:34 -13.3 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:39 -13.3 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:44 -13.4 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:49 -13.4 °C -15 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:54 -13.4 °C -15.1 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
04:59 -13.4 °C -15.1 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:04 -13.4 °C -15.1 °C 34191.8 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:09 -13.4 °C -15.1 °C 34188.4 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:14 -13.4 °C -14.9 °C 34188.4 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:19 -13.3 °C -14.8 °C 34188.4 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:24 -13.3 °C -14.8 °C 34191.8 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:29 -13.3 °C -14.8 °C 34191.8 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:34 -13.2 °C -14.8 °C 34191.8 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:39 -13.2 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:44 -13.2 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:49 -13.2 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:54 -13.2 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
05:59 -13.2 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
06:04 -13.2 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
06:09 -13.3 °C -14.8 °C 34195.2 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
06:14 -13.3 °C -14.8 °C 34198.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
06:19 -13.3 °C -14.8 °C 34198.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.00 W/m2 CLR
06:24 -13.3 °C -14.7 °C 34198.6 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 5.00 W/m2 CLR
06:29 -13.3 °C -14.7 °C 34198.6 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 9.00 W/m2 SCT
06:34 -13.3 °C -14.7 °C 34202 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 11.00 W/m2 FEW
06:39 -13.2 °C -14.7 °C 34205.4 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 12.00 W/m2 FEW
06:44 -13.2 °C -14.6 °C 34205.4 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 14.00 W/m2 FEW
06:49 -13.2 °C -14.5 °C 34205.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 16.00 W/m2 FEW
06:54 -13.2 °C -14.5 °C 34205.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 18.00 W/m2 FEW
06:59 -13.1 °C -14.4 °C 34208.8 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 21.00 W/m2 FEW
07:04 -13.1 °C -14.4 °C 34208.8 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 26.00 W/m2 FEW
07:09 -13 °C -14.3 °C 34208.8 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 33.00 W/m2 FEW
07:14 -13 °C -14.3 °C 34208.8 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 37.00 W/m2 FEW
07:19 -12.9 °C -14.3 °C 34212.1 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 40.00 W/m2 FEW
07:24 -12.9 °C -14.3 °C 34212.1 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 44.00 W/m2 FEW
07:29 -12.9 °C -14.3 °C 34208.8 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 51.00 W/m2 FEW
07:34 -12.9 °C -14.3 °C 34215.5 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 60.00 W/m2 FEW
07:39 -12.9 °C -14.2 °C 34212.1 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 63.00 W/m2 FEW
07:44 -12.9 °C -14.2 °C 34212.1 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 65.00 W/m2 FEW
07:49 -12.9 °C -14.2 °C 34215.5 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 69.00 W/m2 FEW
07:54 -12.9 °C -14.2 °C 34218.9 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 72.00 W/m2 FEW
07:59 -12.9 °C -14.2 °C 34218.9 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 77.00 W/m2 FEW
08:04 -12.8 °C -14.1 °C 34218.9 hPa Νότιος 2.6 χΑω 1.6 χΑω 85% 0 χιλ 90.00 W/m2 FEW
08:09 -12.8 °C -14.1 °C 34222.3 hPa Νότιος 2.6 χΑω 0.8 χΑω 85% 0 χιλ 90.00 W/m2 FEW
08:14 -12.7 °C -14.1 °C 34222.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 104.00 W/m2 FEW
08:19 -12.7 °C -14 °C 34222.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 211.00 W/m2 FEW
08:24 -12.6 °C -13.9 °C 34222.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 230.00 W/m2 FEW
08:29 -12.5 °C -13.8 °C 34225.7 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 260.00 W/m2 FEW
08:34 -12.4 °C -13.7 °C 34225.7 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 288.00 W/m2 FEW
08:39 -12.3 °C -13.7 °C 34225.7 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 283.00 W/m2 FEW
08:44 -12.2 °C -13.6 °C 34225.7 hPa ΝΝΔ 6 χΑω 2.1 χΑω 84% 0 χιλ 288.00 W/m2 FEW
08:49 -12.1 °C -13.6 °C 34229.1 hPa ΝΝΔ 9 χΑω 4.3 χΑω 84% 0 χιλ 336.00 W/m2 FEW
08:54 -12 °C -13.6 °C 34229.1 hPa ΝΝΔ 9 χΑω 4.7 χΑω 83% 0 χιλ 338.00 W/m2 FEW
08:59 -11.9 °C -13.4 °C 34229.1 hPa ΝΝΔ 10.3 χΑω 2.9 χΑω 83% 0 χιλ 329.00 W/m2 FEW
09:04 -11.8 °C -13.3 °C 34229.1 hPa ΝΔ 6 χΑω 2.3 χΑω 83% 0 χιλ 362.00 W/m2 FEW
09:09 -11.7 °C -13.3 °C 34232.5 hPa ΝΔ 6 χΑω 1.6 χΑω 82% 0 χιλ 381.00 W/m2 FEW
09:14 -11.6 °C -13.2 °C 34232.5 hPa ΝΔ 6 χΑω 1.3 χΑω 82% 0 χιλ 316.00 W/m2 FEW
09:19 -11.4 °C -13.1 °C 34229.1 hPa ΔΝΔ 9 χΑω 4.3 χΑω 82% 0 χιλ 338.00 W/m2 FEW
09:24 -11.3 °C -13 °C 34225.7 hPa ΝΝΔ 11.9 χΑω 8.9 χΑω 81% 0 χιλ 373.00 W/m2 FEW
09:29 -11.2 °C -12.9 °C 34225.7 hPa ΝΔ 9 χΑω 5 χΑω 81% 0 χιλ 367.00 W/m2 FEW
09:34 -11 °C -12.9 °C 34225.7 hPa Βόρειος 12.9 χΑω 7.2 χΑω 80% 0 χιλ 381.00 W/m2 FEW
09:39 -10.8 °C -13 °C 34225.7 hPa ΒΒΔ 15.6 χΑω 10.3 χΑω 77% 0 χιλ 401.00 W/m2 FEW
09:44 -10.5 °C -13.2 °C 34225.7 hPa ΒΔ 15.6 χΑω 9.7 χΑω 73% 0 χιλ 369.00 W/m2 FEW
09:49 -10.2 °C -13.4 °C 34225.7 hPa ΒΒΑ 25.9 χΑω 19.2 χΑω 68% 0 χιλ 346.00 W/m2 FEW
09:54 -9.9 °C -14.3 °C 34222.3 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 17.9 χΑω 59% 0 χιλ 352.00 W/m2 FEW
09:59 -9.7 °C -14.3 °C 34218.9 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 20.3 χΑω 57% 0 χιλ 410.00 W/m2 FEW
10:04 -9.5 °C -14.3 °C 34218.9 hPa ΒΑ 20.8 χΑω 13.5 χΑω 56% 0 χιλ 367.00 W/m2 FEW
10:09 -9.4 °C -14.4 °C 34222.3 hPa ΒΒΔ 20.9 χΑω 13.5 χΑω 55% 0 χιλ 429.00 W/m2 FEW
10:14 -9.4 °C -14.5 °C 34218.9 hPa ΒΒΑ 17.9 χΑω 11.9 χΑω 54% 0 χιλ 482.00 W/m2 FEW
10:19 -9.3 °C -14.4 °C 34222.3 hPa ΒΒΔ 20.9 χΑω 7.2 χΑω 54% 0 χιλ 517.00 W/m2 FEW
10:24 -9.1 °C -14.4 °C 34222.3 hPa ΒΒΔ 23.8 χΑω 13.5 χΑω 53% 0 χιλ 536.00 W/m2 FEW
10:29 -9.1 °C -14.4 °C 34222.3 hPa ΒΔ 23.8 χΑω 15.6 χΑω 53% 0 χιλ 543.00 W/m2 FEW
10:34 -9 °C -14.3 °C 34222.3 hPa ΒΒΔ 20.8 χΑω 13.5 χΑω 53% 0 χιλ 517.00 W/m2 FEW
10:39 -8.9 °C -14.3 °C 34222.3 hPa ΒΔ 20.9 χΑω 9.3 χΑω 53% 0 χιλ 473.00 W/m2 FEW
10:44 -8.8 °C -14.2 °C 34222.3 hPa ΒΒΑ 20.9 χΑω 12.4 χΑω 53% 0 χιλ 543.00 W/m2 FEW
10:49 -8.8 °C -14.3 °C 34218.9 hPa Βόρειος 17.9 χΑω 9.7 χΑω 52% 0 χιλ 671.00 W/m2 FEW
10:54 -8.7 °C -14.3 °C 34222.3 hPa Βόρειος 20.9 χΑω 11.4 χΑω 51% 0 χιλ 466.00 W/m2 FEW
10:59 -8.6 °C -14.3 °C 34222.3 hPa ΒΒΔ 20.9 χΑω 11.6 χΑω 51% 0 χιλ 439.00 W/m2 FEW
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο