^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ημερήσια Σύνοψη για: Νοέμβριος 17, 2018
 
Μονάδες:  Μετρικό   Αγγλικό  Αμφότερα 
 
      
Ημερήσια                    Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                                              Ετήσια                                           Επιλεγμένη                   
  Τώρα: Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: 9.8 °C -17.8 °C 8.5 °C 9.3 °C
Σημείο Δρόσου: 2.8 °C -17.8 °C 1.1 °C 2.3 °C
Υγρασία: 62% Humidity% 56% 62%
Ταχύτητα Ανέμου: 0 χΑω 0 χΑω 0 χΑω 1.8 χΑω
Ριπή Ανέμου: 0 χΑω 0 χΑω - -
Διεύθυνση Ανέμου - - Ανατολικός
Πίεση: 1025.3 hPa 0 hPa 1024.3 hPa -
Υετός: 0 χιλ - - -
Historical Graphs
 
 
Ημερήσια Στοιχεία για: Νοέμβριος 17, 2018
Για τις Συνθήκες το WeatherUnderground χρησιμοποιεί τους κώδικες των METAR. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στους κώδικες για την ερμηνεία τους.
Ωρα Θερμοκρασία Σημείο Δρόσ. Πίεση Διεύθ. Ανέμου Ταχύτ. Ανέμου Ριπή Ανέμου Υγρασία Ραγδ. Βροχής (Ωριαία) Ηλιακή Εν. Συνθήκες
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Απνοια     Humidity% 0 χιλ SolarRadiationWatts/m^2 W/m2 Conditions
00:04 9.4 °C 4.4 °C 1024.3 hPa Απνοια     71% 0 χιλ 0.00 W/m2 RA
00:09 9.4 °C 4.2 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 RA
00:14 9.3 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:19 9.3 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:24 9.3 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:29 9.3 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:34 9.3 °C 3.5 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:39 9.4 °C 3.6 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:44 9.4 °C 3.6 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:49 9.4 °C 3.4 °C 1024.3 hPa Απνοια     66% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:54 9.5 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
00:59 9.5 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:04 9.5 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:09 9.5 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:14 9.5 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:19 9.4 °C 3.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:24 9.4 °C 3.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:29 9.4 °C 3.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 BKN
01:34 9.4 °C 4 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
01:39 9.4 °C 4 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
01:44 9.4 °C 3.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
01:49 9.4 °C 3.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
01:54 9.5 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
01:59 9.5 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:04 9.5 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:09 9.5 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:14 9.5 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:19 9.5 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:24 9.5 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:29 9.4 °C 4.2 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:34 9.3 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:39 9.3 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:44 9.2 °C 4.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:49 9.2 °C 4 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:54 9.1 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
02:59 9.1 °C 3.7 °C 1024.3 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:04 9.1 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:09 9.1 °C 3.9 °C 1024.3 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:14 9.1 °C 3.9 °C 1024.6 hPa Απνοια     70% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:19 9 °C 3.6 °C 1024.6 hPa Απνοια     69% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:24 8.9 °C 3.2 °C 1024.6 hPa ΝΑ 7.4 χΑω 2.4 χΑω 67% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:29 8.8 °C 2.4 °C 1024.6 hPa ΝΝΑ 11.1 χΑω 4.8 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:34 8.9 °C 1.8 °C 1024.6 hPa ΝΑ 6.4 χΑω 3.7 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:39 8.9 °C 1.8 °C 1024.6 hPa Νότιος 7.4 χΑω 3.1 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:44 8.9 °C 1.8 °C 1024.6 hPa ΝΝΑ 5.6 χΑω 3.1 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:49 8.9 °C 1.8 °C 1024.6 hPa ΝΝΑ 6.4 χΑω 3.5 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:54 8.9 °C 1.6 °C 1024.6 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
03:59 8.9 °C 1.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:04 8.9 °C 1.8 °C 1024.3 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:09 8.9 °C 2.1 °C 1024.3 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:14 8.9 °C 2.3 °C 1024.3 hPa Απνοια     63% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:19 8.9 °C 2 °C 1024.3 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:24 8.9 °C 2 °C 1024.3 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:29 8.9 °C 1.8 °C 1024.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:34 8.8 °C 1.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:39 8.8 °C 1.3 °C 1024.6 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:44 8.8 °C 1.5 °C 1024.3 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:49 8.9 °C 1.6 °C 1024.6 hPa ΝΝΑ 5.6 χΑω 0.3 χΑω 60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:54 8.9 °C 1.6 °C 1024.6 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
04:59 8.8 °C 1.7 °C 1024.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:04 8.8 °C 1.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:09 8.8 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:14 8.7 °C 1.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:19 8.7 °C 1.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:24 8.6 °C 1.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:29 8.6 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     63% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:34 8.6 °C 1.7 °C 1024.9 hPa ΝΑ 3.2 χΑω 1.4 χΑω 62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:39 8.6 °C 1.4 °C 1024.9 hPa Απνοια   1 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:44 8.7 °C 1.6 °C 1024.6 hPa ΝΑ 9.3 χΑω 2.9 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:49 8.7 °C 1.6 °C 1024.6 hPa ΝΝΑ 1.9 χΑω 0.5 χΑω 61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:54 8.7 °C 1.6 °C 1024.9 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
05:59 8.7 °C 1.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:04 8.7 °C 1.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:09 8.8 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:14 8.8 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:19 8.8 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:24 8.8 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     63% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:29 8.7 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     63% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:34 8.7 °C 2 °C 1024.9 hPa Απνοια     63% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:39 8.7 °C 2 °C 1024.9 hPa Απνοια     63% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:44 8.7 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:49 8.7 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:54 8.7 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
06:59 8.6 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:04 8.6 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:09 8.6 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:14 8.6 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:19 8.6 °C 2.4 °C 1024.9 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:24 8.6 °C 2.4 °C 1024.9 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:29 8.6 °C 2.4 °C 1024.9 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
07:34 8.6 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 5.00 W/m2 SCT
07:39 8.6 °C 2.3 °C 1025.3 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 7.00 W/m2 SCT
07:44 8.6 °C 2.3 °C 1025.3 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 11.00 W/m2 SCT
07:49 8.6 °C 2.3 °C 1025.6 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 14.00 W/m2 SCT
07:54 8.6 °C 2.3 °C 1025.3 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 14.00 W/m2 SCT
07:59 8.6 °C 2.1 °C 1025.3 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 12.00 W/m2 SCT
08:04 8.6 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 12.00 W/m2 SCT
08:09 8.6 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 14.00 W/m2 SCT
08:14 8.6 °C 2.2 °C 1025.3 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 14.00 W/m2 SCT
08:19 8.6 °C 2.2 °C 1025.3 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 16.00 W/m2 SCT
08:24 8.6 °C 2.2 °C 1025.6 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 18.00 W/m2 SCT
08:29 8.7 °C 2.2 °C 1025.6 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 19.00 W/m2 SCT
08:34 8.7 °C 2.2 °C 1025.6 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 19.00 W/m2 SCT
08:39 8.7 °C 2.5 °C 1025.6 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 19.00 W/m2 SCT
08:44 8.7 °C 2.5 °C 1025.6 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 23.00 W/m2 SCT
08:49 8.7 °C 2.2 °C 1025.6 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 30.00 W/m2 SCT
08:54 8.7 °C 2.2 °C 1026 hPa Απνοια     64% 0 χιλ 30.00 W/m2 SCT
08:59 8.7 °C 1.8 °C 1026 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 26.00 W/m2 SCT
09:04 8.8 °C 1.7 °C 1026 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 2.6 χΑω 61% 0 χιλ 26.00 W/m2 SCT
09:09 8.8 °C 1.5 °C 1026 hPa ΑΒΑ 7.4 χΑω 2.7 χΑω 60% 0 χιλ 28.00 W/m2 SCT
09:14 8.9 °C 1.6 °C 1026 hPa ΑΒΑ 9.3 χΑω 1.6 χΑω 60% 0 χιλ 32.00 W/m2 SCT
09:19 8.9 °C 1.6 °C 1025.6 hPa ΒΑ 3.7 χΑω 0.2 χΑω 60% 0 χιλ 35.00 W/m2 SCT
09:24 9 °C 1.7 °C 1025.6 hPa ΑΒΑ 3.2 χΑω 1.3 χΑω 60% 0 χιλ 40.00 W/m2 SCT
09:29 9 °C 1.4 °C 1026 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 4.3 χΑω 59% 0 χιλ 44.00 W/m2 SCT
09:34 9.1 °C 1.4 °C 1026 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 4.2 χΑω 59% 0 χιλ 51.00 W/m2 SCT
09:39 9.1 °C 1.4 °C 1026 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 2.4 χΑω 59% 0 χιλ 54.00 W/m2 SCT
09:44 9.1 °C 1.4 °C 1026 hPa ΒΑ 8 χΑω 3.7 χΑω 59% 0 χιλ 53.00 W/m2 SCT
09:49 9.1 °C 1.4 °C 1025.6 hPa ΝΑ 1.9 χΑω   59% 0 χιλ 58.00 W/m2 SCT
09:54 9.1 °C 1.2 °C 1025.6 hPa ΑΒΑ 9.3 χΑω 5.1 χΑω 58% 0 χιλ 63.00 W/m2 SCT
09:59 9 °C 1.2 °C 1026 hPa ΑΒΑ 8 χΑω 4.8 χΑω 58% 0 χιλ 69.00 W/m2 SCT
10:04 8.9 °C 1.1 °C 1026 hPa ΑΒΑ 3.7 χΑω 0.2 χΑω 58% 0 χιλ 74.00 W/m2 SCT
10:09 8.9 °C 1.3 °C 1026 hPa ΑΒΑ 11.1 χΑω 8 χΑω 59% 0 χιλ 70.00 W/m2 SCT
10:14 8.9 °C 1.1 °C 1026 hPa ΑΒΑ 3.7 χΑω 0.3 χΑω 58% 0 χιλ 70.00 W/m2 SCT
10:19 8.9 °C 1.3 °C 1026 hPa ΒΑ 9.3 χΑω 4.7 χΑω 59% 0 χιλ 72.00 W/m2 SCT
10:24 8.9 °C 1.3 °C 1026 hPa ΒΒΑ 9.3 χΑω 4.3 χΑω 59% 0 χιλ 76.00 W/m2 SCT
10:29 8.9 °C 1.3 °C 1026.3 hPa ΑΒΑ 3.7 χΑω 1.1 χΑω 59% 0 χιλ 70.00 W/m2 SCT
10:34 8.9 °C 1.3 °C 1026.3 hPa ΑΒΑ 9.3 χΑω 3.4 χΑω 59% 0 χιλ 67.00 W/m2 SCT
10:39 8.8 °C 1.5 °C 1026.3 hPa ΑΒΑ 14.8 χΑω 10.3 χΑω 60% 0 χιλ 65.00 W/m2 SCT
10:44 8.8 °C 1.4 °C 1026.3 hPa ΑΒΑ 8 χΑω 5 χΑω 60% 0 χιλ 70.00 W/m2 SCT
10:49 8.8 °C 1.9 °C 1026.3 hPa ΒΑ 9.7 χΑω 4 χΑω 62% 0 χιλ 67.00 W/m2 SCT
10:54 8.8 °C 2.1 °C 1026.3 hPa ΒΑ 7.4 χΑω 3.9 χΑω 63% 0 χιλ 81.00 W/m2 SCT
10:59 8.7 °C 2.1 °C 1026.3 hPa ΒΑ 9.7 χΑω 4.8 χΑω 63% 0 χιλ 95.00 W/m2 SCT
11:04 8.7 °C 2.2 °C 1026.3 hPa ΒΑ 5.6 χΑω 1.8 χΑω 64% 0 χιλ 109.00 W/m2 -RA
11:09 8.7 °C 2.2 °C 1026.3 hPa Βόρειος 5.6 χΑω 1.9 χΑω 64% 0 χιλ 111.00 W/m2 -RA
11:14 8.7 °C 2.7 °C 1026.3 hPa ΒΒΑ 5.6 χΑω 3.9 χΑω 66% 0 χιλ 105.00 W/m2 -RA
11:19 8.7 °C 2.7 °C 1026.3 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 2.3 χΑω 66% 0 χιλ 107.00 W/m2 -RA
11:24 8.7 °C 2.4 °C 1026.3 hPa ΒΑ 11.1 χΑω 5.5 χΑω 65% 0 χιλ 104.00 W/m2 -RA
11:29 8.6 °C 2.1 °C 1026.3 hPa ΒΑ 8 χΑω 4.3 χΑω 64% 0 χιλ 132.00 W/m2 -RA
11:34 8.5 °C 2.3 °C 1026 hPa ΒΑ 13 χΑω 8.2 χΑω 65% 0 χιλ 199.00 W/m2 -RA
11:39 8.5 °C 2.3 °C 1026.3 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 2.4 χΑω 65% 0 χιλ 127.00 W/m2 -RA
11:44 8.5 °C 2.1 °C 1026.3 hPa ΒΒΑ 9.7 χΑω 5.3 χΑω 64% 0 χιλ 100.00 W/m2 -RA
11:49 8.5 °C 2.1 °C 1026 hPa ΒΑ 5.6 χΑω 3.4 χΑω 64% 0 χιλ 100.00 W/m2 -RA
11:54 8.6 °C 2.1 °C 1026 hPa ΒΒΑ 9.3 χΑω 6.6 χΑω 64% 0 χιλ 90.00 W/m2 -RA
11:59 8.6 °C 1.9 °C 1026 hPa ΒΔ 5.6 χΑω 1.3 χΑω 63% 0 χιλ 81.00 W/m2 -RA
12:04 8.6 °C 1.9 °C 1026 hPa ΒΑ 6.4 χΑω 4.5 χΑω 63% 0 χιλ 70.00 W/m2 -RA
12:09 8.6 °C 1.9 °C 1026 hPa Βόρειος 5.6 χΑω 2.7 χΑω 63% 0 χιλ 91.00 W/m2 -RA
12:14 8.7 °C 2.1 °C 1026 hPa ΑΒΑ 6.4 χΑω 2.9 χΑω 63% 0 χιλ 151.00 W/m2 -RA
12:19 8.8 °C 2.1 °C 1026 hPa ΒΑ 7.4 χΑω 3.5 χΑω 63% 0 χιλ 111.00 W/m2 -RA
12:24 8.9 °C 2 °C 1026 hPa ΒΑ 9.3 χΑω 2.3 χΑω 62% 0 χιλ 123.00 W/m2 -RA
12:29 9.1 °C 1.9 °C 1025.6 hPa ΑΒΑ 8 χΑω 5.8 χΑω 61% 0 χιλ 220.00 W/m2 -RA
12:34 9.2 °C 2.1 °C 1025.6 hPa ΑΒΑ 8 χΑω 6.8 χΑω 61% 0 χιλ 250.00 W/m2 BKN
12:39 9.3 °C 2.1 °C 1025.6 hPa ΒΑ 7.4 χΑω 2.9 χΑω 61% 0 χιλ 199.00 W/m2 BKN
12:44 9.4 °C 2.1 °C 1025.6 hPa ΑΒΑ 9.3 χΑω 4 χΑω 60% 0 χιλ 185.00 W/m2 BKN
12:49 9.5 °C 2.1 °C 1025.6 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 155.00 W/m2 BKN
12:54 9.7 °C 2.3 °C 1025.3 hPa Ανατολικός 7.4 χΑω 1.8 χΑω 60% 0 χιλ 229.00 W/m2 BKN
12:59 9.8 °C 2.1 °C 1025.3 hPa ΑΒΑ 5.6 χΑω 0.5 χΑω 59% 0 χιλ 281.00 W/m2 BKN
13:04 9.8 °C 1.9 °C 1025.3 hPa ΒΑ 11.1 χΑω 6.9 χΑω 58% 0 χιλ 287.00 W/m2 BKN
13:09 9.9 °C 2 °C 1025.3 hPa ΑΒΑ 3.7 χΑω 0.5 χΑω 58% 0 χιλ 244.00 W/m2 BKN
13:14 10.1 °C 2.2 °C 1025.3 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 229.00 W/m2 BKN
13:19 10.2 °C 2.3 °C 1025.3 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 232.00 W/m2 BKN
13:24 10.4 °C 2.5 °C 1025.3 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 338.00 W/m2 BKN
13:29 10.7 °C 2.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 309.00 W/m2 BKN
13:34 10.9 °C 2.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 220.00 W/m2 BKN
13:39 11.1 °C 2.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 160.00 W/m2 BKN
13:44 11.1 °C 2.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 116.00 W/m2 BKN
13:49 11 °C 3.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 88.00 W/m2 BKN
13:54 10.9 °C 2.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 97.00 W/m2 BKN
13:59 10.7 °C 2.6 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 100.00 W/m2 BKN
14:04 10.7 °C 2.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 123.00 W/m2 SCT
14:09 10.7 °C 2.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 111.00 W/m2 SCT
14:14 10.7 °C 2.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 97.00 W/m2 SCT
14:19 10.7 °C 2.7 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 77.00 W/m2 SCT
14:24 10.7 °C 2.7 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 86.00 W/m2 SCT
14:29 10.6 °C 2.7 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 86.00 W/m2 SCT
14:34 10.6 °C 2.6 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 100.00 W/m2 SCT
14:39 10.5 °C 2.6 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 102.00 W/m2 SCT
14:44 10.5 °C 2.6 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 97.00 W/m2 SCT
14:49 10.4 °C 2.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 86.00 W/m2 SCT
14:54 10.4 °C 2.8 °C 1024.6 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 79.00 W/m2 SCT
14:59 10.4 °C 2.8 °C 1024.6 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 76.00 W/m2 SCT
15:04 10.4 °C 2.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 72.00 W/m2 SCT
15:09 10.4 °C 2.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 65.00 W/m2 SCT
15:14 10.4 °C 2.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 63.00 W/m2 SCT
15:19 10.4 °C 2.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 65.00 W/m2 SCT
15:24 10.4 °C 2.5 °C 1024.6 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 54.00 W/m2 SCT
15:29 10.4 °C 2.7 °C 1024.6 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 60.00 W/m2 SCT
15:34 10.4 °C 2.8 °C 1024.9 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 62.00 W/m2 SCT
15:39 10.4 °C 2.7 °C 1024.6 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 63.00 W/m2 SCT
15:44 10.3 °C 2.2 °C 1024.6 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 60.00 W/m2 SCT
15:49 10.3 °C 2.1 °C 1024.6 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 60.00 W/m2 SCT
15:54 10.3 °C 2.1 °C 1024.6 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 72.00 W/m2 SCT
15:59 10.3 °C 2.1 °C 1024.6 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 74.00 W/m2 SCT
16:04 10.3 °C 2.1 °C 1024.6 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 63.00 W/m2 SCT
16:09 10.3 °C 2.1 °C 1024.6 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 42.00 W/m2 SCT
16:14 10.3 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 35.00 W/m2 SCT
16:19 10.3 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 32.00 W/m2 SCT
16:24 10.3 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 25.00 W/m2 SCT
16:29 10.3 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 18.00 W/m2 SCT
16:34 10.4 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 12.00 W/m2 SCT
16:39 10.4 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 11.00 W/m2 SCT
16:44 10.3 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     56% 0 χιλ 11.00 W/m2 SCT
16:49 10.3 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     56% 0 χιλ 12.00 W/m2 SCT
16:54 10.3 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     56% 0 χιλ 9.00 W/m2 SCT
16:59 10.3 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 5.00 W/m2 SCT
17:04 10.2 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:09 10.2 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:14 10.2 °C 2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:19 10.2 °C 2 °C 1024.9 hPa Απνοια     57% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:24 10.2 °C 2.3 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:29 10.1 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:34 10.1 °C 2.2 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:39 10 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:44 9.9 °C 2.1 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:49 9.9 °C 2 °C 1025.3 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:54 9.9 °C 2 °C 1025.3 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
17:59 9.8 °C 1.9 °C 1024.9 hPa Απνοια     58% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:04 9.8 °C 2.1 °C 1025.3 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:09 9.8 °C 2.1 °C 1025.3 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:14 9.8 °C 2.1 °C 1025.3 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:19 9.8 °C 2.1 °C 1025.3 hPa Απνοια     59% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:24 9.8 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:29 9.8 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:34 9.8 °C 2.4 °C 1025.3 hPa Απνοια     60% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:39 9.8 °C 2.6 °C 1025.3 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:44 9.8 °C 2.7 °C 1025.3 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:49 9.8 °C 2.7 °C 1025.3 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:54 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
18:59 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:04 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:09 9.9 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:14 9.9 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:19 9.9 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:24 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:29 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:34 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:39 9.8 °C 2.7 °C 1025.6 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:44 9.8 °C 2.6 °C 1025.3 hPa Απνοια     61% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:49 9.8 °C 2.8 °C 1025.3 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
19:54 9.8 °C 2.8 °C 1025.3 hPa Απνοια     62% 0 χιλ 0.00 W/m2 SCT
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο