^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ημερήσια Σύνοψη για: Ιούλιος 18, 2018
 
Μονάδες:  Μετρικό   Αγγλικό  Αμφότερα 
 
      
Ημερήσια                    Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                                              Ετήσια                                           Επιλεγμένη                   
  Τώρα: Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: -0.7 °C -17.8 °C -4.4 °C -3.4 °C
Σημείο Δρόσου: -8.1 °C -17.8 °C -8.8 °C -8.2 °C
Υγρασία: 45% Humidity% 45% 59%
Ταχύτητα Ανέμου: 25.9 χΑω 0 χΑω 0 χΑω 30.7 χΑω
Ριπή Ανέμου: 12.2 χΑω 0 χΑω - -
Διεύθυνση ΑνέμουΔΒΔ - - ΝΝΔ
Πίεση: 34103.8 hPa 0 hPa 34059.8 hPa -
Υετός: 0 χιλ - - -
Historical Graphs
 
 
Ημερήσια Στοιχεία για: Ιούλιος 18, 2018
Για τις Συνθήκες το WeatherUnderground χρησιμοποιεί τους κώδικες των METAR. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στους κώδικες για την ερμηνεία τους.
Ωρα Θερμοκρασία Σημείο Δρόσ. Πίεση Διεύθ. Ανέμου Ταχύτ. Ανέμου Ριπή Ανέμου Υγρασία Ραγδ. Βροχής (Ωριαία) Ηλιακή Εν. Συνθήκες
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Απνοια     Humidity% 0 χιλ SolarRadiationWatts/m^2 W/m2 Conditions
00:04 -3.1 °C -6.9 °C 34063.2 hPa ΒΔ 6 χΑω 0.8 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 RA
00:09 -3.2 °C -6.8 °C 34063.2 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 RA
00:14 -3.2 °C -6.8 °C 34063.2 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:19 -3.2 °C -6.8 °C 34063.2 hPa Απνοια     67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:24 -3.2 °C -6.8 °C 34063.2 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:29 -3.3 °C -6.8 °C 34063.2 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:34 -3.3 °C -6.9 °C 34063.2 hPa Απνοια     68% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:39 -3.4 °C -6.9 °C 34063.2 hPa ΒΔ 5.1 χΑω 0.3 χΑω 68% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:44 -3.4 °C -7.1 °C 34066.5 hPa ΒΒΑ 17.9 χΑω 8.9 χΑω 67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:49 -3.4 °C -7.1 °C 34063.2 hPa ΒΒΑ 18.2 χΑω 13.2 χΑω 67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:54 -3.4 °C -7.3 °C 34063.2 hPa Βόρειος 17.9 χΑω 11.6 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
00:59 -3.5 °C -7.3 °C 34063.2 hPa Βόρειος 6 χΑω 2.1 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:04 -3.5 °C -7.4 °C 34063.2 hPa Βόρειος 6 χΑω   65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:09 -3.5 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:14 -3.5 °C -7.4 °C 34063.2 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:19 -3.5 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Απνοια     65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:24 -3.5 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Βόρειος 10.3 χΑω 9.7 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:29 -3.5 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Βόρειος 15 χΑω 12.4 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:34 -3.5 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Βόρειος 23.8 χΑω 11.4 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:39 -3.5 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Βόρειος 23.8 χΑω 12.7 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:44 -3.6 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Βόρειος 11.9 χΑω 7.2 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:49 -3.6 °C -7.5 °C 34063.2 hPa Βόρειος 15 χΑω 9.7 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:54 -3.7 °C -7.4 °C 34059.8 hPa Βόρειος 11.9 χΑω 7.7 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
01:59 -3.7 °C -7.4 °C 34063.2 hPa Βόρειος 15.6 χΑω 6.9 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:04 -3.7 °C -7.4 °C 34063.2 hPa Βόρειος 6 χΑω 6 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:09 -3.7 °C -7.3 °C 34063.2 hPa ΒΒΔ 20.9 χΑω 8.5 χΑω 67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:14 -3.7 °C -7.3 °C 34066.5 hPa Βόρειος 15.6 χΑω 9.7 χΑω 67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:19 -3.7 °C -7.4 °C 34066.5 hPa Βόρειος 12.9 χΑω 10.3 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:24 -3.7 °C -7.4 °C 34063.2 hPa ΒΒΑ 17.9 χΑω 14.2 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:29 -3.7 °C -7.4 °C 34066.5 hPa ΒΒΑ 15.6 χΑω 11.6 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:34 -3.7 °C -7.4 °C 34066.5 hPa Βόρειος 18.2 χΑω 8 χΑω 67% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:39 -3.8 °C -7.6 °C 34066.5 hPa ΒΒΑ 20.9 χΑω 16.9 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:44 -3.8 °C -7.6 °C 34069.9 hPa ΒΒΑ 23.8 χΑω 15.8 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:49 -3.8 °C -7.7 °C 34069.9 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 21.6 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:54 -3.8 °C -7.7 °C 34066.5 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 19.2 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
02:59 -3.7 °C -7.7 °C 34073.3 hPa ΒΒΑ 32.8 χΑω 17.4 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:04 -3.7 °C -7.7 °C 34073.3 hPa ΒΒΑ 29.8 χΑω 20.9 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:08 -3.7 °C -7.7 °C 34073.3 hPa ΒΒΑ 23.8 χΑω 15.8 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:14 -3.7 °C -7.9 °C 34073.3 hPa Βόρειος 18.2 χΑω 13.5 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:19 -3.7 °C -7.9 °C 34076.7 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 11.6 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:24 -3.7 °C -7.9 °C 34076.7 hPa Βόρειος 38.8 χΑω 30.6 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:29 -3.8 °C -7.9 °C 34076.7 hPa ΒΒΑ 26.9 χΑω 16.6 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:34 -3.8 °C -8 °C 34076.7 hPa ΒΒΑ 29.8 χΑω 15 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:39 -3.8 °C -7.9 °C 34069.9 hPa Βόρειος 23.8 χΑω 16.6 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:44 -3.8 °C -7.9 °C 34073.3 hPa ΒΒΑ 26.9 χΑω 18.8 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:49 -3.9 °C -7.9 °C 34073.3 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 18.7 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:54 -3.9 °C -8 °C 34069.9 hPa Βόρειος 31.1 χΑω 20.4 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
03:59 -4 °C -8 °C 34069.9 hPa ΒΑ 31.1 χΑω 18.8 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:04 -4 °C -8.1 °C 34069.9 hPa ΒΑ 20.9 χΑω 14 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:09 -4.1 °C -8.1 °C 34069.9 hPa Βόρειος 35.7 χΑω 23.3 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:14 -4.1 °C -7.9 °C 34066.5 hPa ΒΒΑ 20.9 χΑω 14 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:19 -4.1 °C -8 °C 34066.5 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 21.6 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:24 -4.2 °C -8.1 °C 34069.9 hPa ΒΒΔ 50.7 χΑω 22.9 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:29 -4.2 °C -7.9 °C 34066.5 hPa ΒΒΔ 33.6 χΑω 28.5 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:34 -4.2 °C -7.9 °C 34066.5 hPa ΒΒΑ 33.6 χΑω 18.3 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:39 -4.2 °C -8 °C 34066.5 hPa Βόρειος 26.9 χΑω 20.8 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:44 -4.3 °C -8 °C 34066.5 hPa Βόρειος 31.1 χΑω 21.7 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:49 -4.3 °C -8 °C 34066.5 hPa ΒΒΔ 32.8 χΑω 18.8 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:54 -4.3 °C -8 °C 34066.5 hPa ΒΒΔ 23.8 χΑω 13.5 χΑω 66% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
04:59 -4.3 °C -8.2 °C 34066.5 hPa Βόρειος 28.5 χΑω 13.2 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:04 -4.2 °C -8.1 °C 34063.2 hPa Βόρειος 17.9 χΑω 14 χΑω 65% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:09 -4.2 °C -8.2 °C 34066.5 hPa ΒΒΔ 32.8 χΑω 24.6 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:14 -4.2 °C -8.2 °C 34066.5 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 22 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:19 -4.2 °C -8.2 °C 34069.9 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 20.4 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:24 -4.2 °C -8.2 °C 34069.9 hPa ΔΒΔ 20.9 χΑω 9.8 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:29 -4.2 °C -8.2 °C 34073.3 hPa ΒΔ 31.1 χΑω 18.3 χΑω 64% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:34 -4.2 °C -8.3 °C 34076.7 hPa Βόρειος 41.7 χΑω 23.3 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:39 -4.2 °C -8.3 °C 34076.7 hPa ΒΒΔ 36.2 χΑω 25.6 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:44 -4.2 °C -8.4 °C 34076.7 hPa Βόρειος 35.7 χΑω 15 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:49 -4.2 °C -8.4 °C 34080.1 hPa Βόρειος 41.7 χΑω 19.5 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:54 -4.3 °C -8.6 °C 34083.5 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 22.5 χΑω 62% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
05:59 -4.3 °C -8.4 °C 34083.5 hPa ΒΒΑ 32.8 χΑω 17.4 χΑω 63% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
06:04 -4.3 °C -8.6 °C 34086.9 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 18.2 χΑω 62% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
06:09 -4.3 °C -8.6 °C 34083.5 hPa ΒΒΔ 26.9 χΑω 13.2 χΑω 62% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
06:14 -4.3 °C -8.6 °C 34086.9 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 11.1 χΑω 62% 0 χιλ 0.00 W/m2 FEW
06:19 -4.3 °C -8.6 °C 34086.9 hPa Βόρειος 38.8 χΑω 16.1 χΑω 62% 0 χιλ 5.00 W/m2 FEW
06:24 -4.3 °C -8.6 °C 34086.9 hPa ΒΑ 50.7 χΑω 21.6 χΑω 62% 0 χιλ 7.00 W/m2 FEW
06:29 -4.3 °C -8.6 °C 34090.2 hPa Βόρειος 26.9 χΑω 10.9 χΑω 62% 0 χιλ 11.00 W/m2 FEW
06:34 -4.3 °C -8.6 °C 34090.2 hPa ΒΒΑ 29.8 χΑω 21.6 χΑω 62% 0 χιλ 14.00 W/m2 FEW
06:39 -4.3 °C -8.6 °C 34090.2 hPa ΒΒΑ 33.6 χΑω 20.3 χΑω 62% 0 χιλ 21.00 W/m2 FEW
06:44 -4.3 °C -8.6 °C 34090.2 hPa ΒΒΔ 28.5 χΑω 20.9 χΑω 62% 0 χιλ 26.00 W/m2 FEW
06:49 -4.3 °C -8.6 °C 34090.2 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 29.5 χΑω 62% 0 χιλ 26.00 W/m2 FEW
06:54 -4.3 °C -8.6 °C 34093.6 hPa Βόρειος 38.8 χΑω 22.2 χΑω 62% 0 χιλ 25.00 W/m2 FEW
06:59 -4.3 °C -8.6 °C 34097 hPa ΒΒΑ 29.8 χΑω 20.8 χΑω 62% 0 χιλ 26.00 W/m2 FEW
07:04 -4.3 °C -8.6 °C 34097 hPa ΒΒΔ 41.7 χΑω 20.3 χΑω 62% 0 χιλ 28.00 W/m2 FEW
07:09 -4.3 °C -8.6 °C 34093.6 hPa ΒΔ 47.6 χΑω 17.4 χΑω 62% 0 χιλ 30.00 W/m2 FEW
07:14 -4.3 °C -8.6 °C 34097 hPa Βόρειος 33.6 χΑω 18.8 χΑω 62% 0 χιλ 33.00 W/m2 FEW
07:19 -4.3 °C -8.6 °C 34097 hPa ΒΒΑ 38.8 χΑω 26.4 χΑω 62% 0 χιλ 42.00 W/m2 FEW
07:24 -4.3 °C -8.5 °C 34097 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 22.5 χΑω 63% 0 χιλ 54.00 W/m2 FEW
07:29 -4.3 °C -8.5 °C 34097 hPa ΒΒΔ 41.7 χΑω 20.9 χΑω 63% 0 χιλ 72.00 W/m2 FEW
07:34 -4.3 °C -8.5 °C 34097 hPa Βόρειος 33.6 χΑω 22.2 χΑω 63% 0 χιλ 95.00 W/m2 FEW
07:39 -4.4 °C -8.6 °C 34097 hPa Βόρειος 36.2 χΑω 28 χΑω 63% 0 χιλ 116.00 W/m2 FEW
07:44 -4.4 °C -8.6 °C 34100.4 hPa ΒΔ 29.8 χΑω 16.6 χΑω 63% 0 χιλ 137.00 W/m2 FEW
07:49 -4.3 °C -8.5 °C 34100.4 hPa ΒΒΔ 20.9 χΑω 13.7 χΑω 63% 0 χιλ 151.00 W/m2 FEW
07:54 -4.3 °C -8.5 °C 34103.8 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 19.5 χΑω 63% 0 χιλ 165.00 W/m2 FEW
07:59 -4.3 °C -8.4 °C 34103.8 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 21.6 χΑω 63% 0 χιλ 181.00 W/m2 FEW
08:04 -4.2 °C -8.6 °C 34103.8 hPa ΒΒΑ 35.7 χΑω 24.1 χΑω 62% 0 χιλ 195.00 W/m2 FEW
08:09 -4.2 °C -8.5 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 46.7 χΑω 36 χΑω 62% 0 χιλ 207.00 W/m2 FEW
08:14 -4.2 °C -8.5 °C 34107.2 hPa Βόρειος 32.8 χΑω 17.9 χΑω 62% 0 χιλ 220.00 W/m2 FEW
08:19 -4.2 °C -8.5 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 41.7 χΑω 33.2 χΑω 62% 0 χιλ 234.00 W/m2 FEW
08:24 -4.2 °C -8.6 °C 34110.6 hPa Βόρειος 32.8 χΑω 20 χΑω 62% 0 χιλ 246.00 W/m2 FEW
08:29 -4.2 °C -8.5 °C 34114 hPa ΒΒΑ 29.8 χΑω 20.9 χΑω 62% 0 χιλ 265.00 W/m2 FEW
08:34 -4.1 °C -8.4 °C 34114 hPa ΒΒΑ 26.9 χΑω 20 χΑω 62% 0 χιλ 279.00 W/m2 FEW
08:39 -4 °C -8.4 °C 34114 hPa ΒΒΑ 33.6 χΑω 26.4 χΑω 61% 0 χιλ 297.00 W/m2 FEW
08:44 -3.9 °C -8.5 °C 34117.3 hPa ΒΒΑ 32.8 χΑω 16.9 χΑω 60% 0 χιλ 313.00 W/m2 FEW
08:49 -3.8 °C -8.5 °C 34117.3 hPa Βόρειος 32.8 χΑω 18.8 χΑω 60% 0 χιλ 325.00 W/m2 FEW
08:54 -3.8 °C -8.6 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 41.7 χΑω 26.7 χΑω 59% 0 χιλ 338.00 W/m2 FEW
08:59 -3.7 °C -8.5 °C 34117.3 hPa ΒΒΑ 49.2 χΑω 27.5 χΑω 59% 0 χιλ 353.00 W/m2 FEW
09:04 -3.7 °C -8.5 °C 34114 hPa Βόρειος 20.9 χΑω 12.7 χΑω 59% 0 χιλ 367.00 W/m2 FEW
09:09 -3.6 °C -8.5 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 20.9 χΑω 58% 0 χιλ 378.00 W/m2 FEW
09:14 -3.4 °C -8.4 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 21.7 χΑω 58% 0 χιλ 396.00 W/m2 FEW
09:19 -3.4 °C -8.6 °C 34120.7 hPa ΒΒΔ 35.7 χΑω 24.8 χΑω 56% 0 χιλ 413.00 W/m2 FEW
09:24 -3.3 °C -8.7 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 41.7 χΑω 21.2 χΑω 55% 0 χιλ 431.00 W/m2 FEW
09:29 -3.3 °C -8.5 °C 34120.7 hPa Βόρειος 31.1 χΑω 14.8 χΑω 56% 0 χιλ 446.00 W/m2 FEW
09:34 -3.2 °C -8.6 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 24.1 χΑω 55% 0 χιλ 457.00 W/m2 FEW
09:39 -3.1 °C -8.6 °C 34120.7 hPa ΒΒΑ 38.8 χΑω 19.2 χΑω 55% 0 χιλ 469.00 W/m2 FEW
09:44 -3.1 °C -8.8 °C 34120.7 hPa Βόρειος 47.6 χΑω 28.2 χΑω 53% 0 χιλ 487.00 W/m2 FEW
09:49 -3 °C -8.8 °C 34120.7 hPa ΒΒΔ 41.7 χΑω 28.2 χΑω 53% 0 χιλ 503.00 W/m2 FEW
09:54 -3.1 °C -8.8 °C 34117.3 hPa Βόρειος 38.8 χΑω 20.8 χΑω 53% 0 χιλ 508.00 W/m2 FEW
09:59 -2.9 °C -8.7 °C 34117.3 hPa ΒΒΑ 50.7 χΑω 24.1 χΑω 53% 0 χιλ 531.00 W/m2 FEW
10:04 -2.8 °C -8.6 °C 34117.3 hPa Βόρειος 36.2 χΑω 23.3 χΑω 53% 0 χιλ 547.00 W/m2 FEW
10:09 -2.7 °C -8.7 °C 34117.3 hPa ΒΔ 29.8 χΑω 14.8 χΑω 52% 0 χιλ 563.00 W/m2 FEW
10:14 -2.6 °C -8.7 °C 34117.3 hPa ΒΔ 29.8 χΑω 19.6 χΑω 51% 0 χιλ 575.00 W/m2 FEW
10:19 -2.4 °C -8.6 °C 34120.7 hPa ΒΔ 54.4 χΑω 25.6 χΑω 51% 0 χιλ 582.00 W/m2 FEW
10:24 -2.4 °C -8.6 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 24.1 χΑω 51% 0 χιλ 603.00 W/m2 FEW
10:29 -2.4 °C -8.6 °C 34120.7 hPa ΒΒΔ 51.8 χΑω 33.5 χΑω 51% 0 χιλ 612.00 W/m2 FEW
10:34 -2.6 °C -8.5 °C 34120.7 hPa ΒΒΑ 54.4 χΑω 33.6 χΑω 52% 0 χιλ 621.00 W/m2 FEW
10:39 -2.6 °C -8.5 °C 34120.7 hPa ΒΔ 49.2 χΑω 26.7 χΑω 52% 0 χιλ 631.00 W/m2 FEW
10:44 -2.4 °C -8.6 °C 34117.3 hPa ΒΒΑ 35.7 χΑω 21.2 χΑω 51% 0 χιλ 649.00 W/m2 FEW
10:49 -2.4 °C -8.6 °C 34117.3 hPa ΒΒΔ 49.2 χΑω 25.6 χΑω 51% 0 χιλ 659.00 W/m2 FEW
10:54 -2.4 °C -8.6 °C 34114 hPa ΔΒΔ 35.7 χΑω 14.5 χΑω 51% 0 χιλ 670.00 W/m2 FEW
10:59 -2.3 °C -8.4 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 47.6 χΑω 30.3 χΑω 51% 0 χιλ 684.00 W/m2 FEW
11:04 -2.3 °C -8.4 °C 34110.6 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 9 χΑω 51% 0 χιλ 691.00 W/m2 FEW
11:09 -2.2 °C -8.5 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 50.7 χΑω 20.8 χΑω 50% 0 χιλ 703.00 W/m2 FEW
11:14 -2.1 °C -8.4 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 20.3 χΑω 50% 0 χιλ 708.00 W/m2 FEW
11:19 -2.1 °C -8.6 °C 34110.6 hPa ΔΒΔ 51.8 χΑω 24.3 χΑω 49% 0 χιλ 722.00 W/m2 FEW
11:24 -2 °C -8.5 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 49.2 χΑω 22.5 χΑω 49% 0 χιλ 737.00 W/m2 FEW
11:29 -1.9 °C -8.7 °C 34114 hPa ΒΒΔ 47.6 χΑω 31.5 χΑω 48% 0 χιλ 747.00 W/m2 FEW
11:34 -1.9 °C -8.6 °C 34114 hPa ΔΒΔ 35.7 χΑω 20.8 χΑω 48% 0 χιλ 761.00 W/m2 FEW
11:39 -1.8 °C -8.5 °C 34110.6 hPa ΒΔ 47.6 χΑω 23 χΑω 48% 0 χιλ 510.00 W/m2 FEW
11:44 -1.7 °C -8.4 °C 34114 hPa ΒΔ 49.2 χΑω 32.2 χΑω 48% 0 χιλ 756.00 W/m2 FEW
11:49 -1.6 °C -8.4 °C 34114 hPa ΒΒΔ 57 χΑω 34.9 χΑω 48% 0 χιλ 791.00 W/m2 FEW
11:54 -1.7 °C -8.4 °C 34114 hPa ΔΒΔ 20.8 χΑω 20 χΑω 48% 0 χιλ 798.00 W/m2 FEW
11:59 -1.6 °C -8.5 °C 34110.6 hPa ΒΒΔ 41.4 χΑω 28.2 χΑω 47% 0 χιλ 810.00 W/m2 FEW
12:04 -1.6 °C -8.5 °C 34114 hPa ΒΒΔ 47.6 χΑω 31.1 χΑω 47% 0 χιλ 810.00 W/m2 FEW
12:09 -1.6 °C -8.5 °C 34114 hPa ΒΔ 50.7 χΑω 22.9 χΑω 47% 0 χιλ 819.00 W/m2 FEW
12:14 -1.5 °C -8.2 °C 34114 hPa ΔΒΔ 23.8 χΑω 14 χΑω 48% 0 χιλ 819.00 W/m2 FEW
12:19 -1.3 °C -8.1 °C 34110.6 hPa Δυτικός 35.7 χΑω 22.5 χΑω 48% 0 χιλ 835.00 W/m2 FEW
12:24 -1.3 °C -8.1 °C 34110.6 hPa Δυτικός 29.8 χΑω 16.9 χΑω 48% 0 χιλ 842.00 W/m2 FEW
12:29 -1.3 °C -8.1 °C 34107.2 hPa Βόρειος 29.8 χΑω 9 χΑω 48% 0 χιλ 853.00 W/m2 FEW
12:34 -1.3 °C -8.1 °C 34107.2 hPa ΔΒΔ 29.8 χΑω 8.2 χΑω 48% 0 χιλ 856.00 W/m2 FEW
12:39 -1.3 °C -8.2 °C 34107.2 hPa ΝΔ 50.7 χΑω 17.4 χΑω 47% 0 χιλ 861.00 W/m2 FEW
12:44 -1.2 °C -8.2 °C 34107.2 hPa ΒΒΔ 46.7 χΑω 22.9 χΑω 47% 0 χιλ 870.00 W/m2 FEW
12:49 -1.2 °C -8.2 °C 34103.8 hPa ΒΒΔ 29.8 χΑω 23.3 χΑω 47% 0 χιλ 874.00 W/m2 FEW
12:54 -1.1 °C -8.1 °C 34103.8 hPa ΒΔ 38.8 χΑω 24.8 χΑω 47% 0 χιλ 872.00 W/m2 FEW
12:59 -1.1 °C -8.2 °C 34103.8 hPa ΒΔ 59.5 χΑω 34.9 χΑω 46% 0 χιλ 877.00 W/m2 FEW
13:04 -1 °C -8.2 °C 34103.8 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 14.2 χΑω 46% 0 χιλ 888.00 W/m2 FEW
13:09 -1 °C -8.2 °C 34100.4 hPa Δυτικός 41.7 χΑω 21.2 χΑω 46% 0 χιλ 888.00 W/m2 FEW
13:14 -0.9 °C -8.1 °C 34100.4 hPa ΒΒΔ 50.7 χΑω 22.5 χΑω 46% 0 χιλ 898.00 W/m2 FEW
13:19 -0.9 °C -8.3 °C 34100.4 hPa Βόρειος 56.6 χΑω 30.6 χΑω 45% 0 χιλ 898.00 W/m2 FEW
13:24 -0.8 °C -8.2 °C 34107.2 hPa ΒΒΔ 38.8 χΑω 18.8 χΑω 45% 0 χιλ 900.00 W/m2 FEW
13:29 -0.8 °C -8.2 °C 34103.8 hPa ΝΔ 38.8 χΑω 18.3 χΑω 45% 0 χιλ 889.00 W/m2 FEW
13:34 -0.7 °C -8.1 °C 34103.8 hPa ΔΒΔ 25.9 χΑω 12.2 χΑω 45% 0 χιλ 895.00 W/m2 FEW
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο