^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ημερήσια Σύνοψη για: Μάρτιος 18, 2018
 
Μονάδες:  Μετρικό   Αγγλικό  Αμφότερα 
 
      
Ημερήσια                    Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                                              Ετήσια                                           Επιλεγμένη                   
  Τώρα: Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: -6.9 °C -17.8 °C -9.4 °C -7.6 °C
Σημείο Δρόσου: -10.8 °C -17.8 °C -12.4 °C -11.6 °C
Υγρασία: 64% Humidity% 53% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 17.9 χΑω 0 χΑω 0 χΑω 24.6 χΑω
Ριπή Ανέμου: 17.9 χΑω 0 χΑω - -
Διεύθυνση ΑνέμουΝΝΑ - - ΝΑ
Πίεση: 33843.1 hPa 0 hPa 33751.6 hPa -
Υετός: 83.82 χιλ - - -
Historical Graphs
 
 
Ημερήσια Στοιχεία για: Μάρτιος 18, 2018
Για τις Συνθήκες το WeatherUnderground χρησιμοποιεί τους κώδικες των METAR. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στους κώδικες για την ερμηνεία τους.
Ωρα Θερμοκρασία Σημείο Δρόσ. Πίεση Διεύθ. Ανέμου Ταχύτ. Ανέμου Ριπή Ανέμου Υγρασία Ραγδ. Βροχής (Ωριαία) Ηλιακή Εν. Συνθήκες
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Απνοια     Humidity% 0 χιλ SolarRadiationWatts/m^2 W/m2 Conditions
00:02 -7.4 °C -12.1 °C 33880.3 hPa ΑΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:07 -7.3 °C -12.1 °C 33880.3 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:12 -7.3 °C -12.2 °C 33880.3 hPa ΑΝΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:17 -7.3 °C -12.1 °C 33880.3 hPa ΑΝΑ 23.3 χΑω 23.3 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:22 -7.3 °C -12.1 °C 33866.8 hPa ΑΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:28 -7.2 °C -12.2 °C 33880.3 hPa ΝΑ 31.1 χΑω 31.1 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:33 -7.1 °C -12.3 °C 33880.3 hPa ΝΑ 47.6 χΑω 47.6 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:38 -7.1 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:43 -7.1 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΑΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:48 -7 °C -12.3 °C 33866.8 hPa Ανατολικός 25.9 χΑω 25.9 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:54 -7 °C -12.3 °C 33866.8 hPa ΑΝΑ 33.6 χΑω 33.6 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:59 -7 °C -12.1 °C 33866.8 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:04 -7 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:09 -7.1 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΑΝΑ 41.7 χΑω 41.7 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:14 -7.1 °C -12.1 °C 33866.8 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:20 -7.1 °C -12.1 °C 33866.8 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:25 -7.1 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΑΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:30 -7 °C -12.3 °C 33866.8 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:35 -6.9 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΑΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:40 -6.8 °C -12.2 °C 33866.8 hPa ΝΝΑ 35.7 χΑω 35.7 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:45 -6.8 °C -12.3 °C 33856.6 hPa ΑΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 53% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:51 -6.8 °C -12.2 °C 33856.6 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:56 -6.8 °C -12.3 °C 33856.6 hPa ΝΑ 50.7 χΑω 50.7 χΑω 53% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:01 -6.8 °C -12.3 °C 33843.1 hPa ΝΑ 47.6 χΑω 47.6 χΑω 53% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:06 -6.9 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 50.7 χΑω 50.7 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:11 -7 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:17 -7.1 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:22 -7.1 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΑΝΑ 51.8 χΑω 51.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:27 -7.1 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 28.5 χΑω 28.5 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:32 -7.1 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΑΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:37 -7.1 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 35.7 χΑω 35.7 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:43 -7.1 °C -12.1 °C 33843.1 hPa ΑΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:48 -7.1 °C -12.1 °C 33832.9 hPa ΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:53 -7.1 °C -12.4 °C 33832.9 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 54% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
02:58 -7 °C -12.1 °C 33843.1 hPa Νότιος 35.7 χΑω 35.7 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:03 -7 °C -12.1 °C 33832.9 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:08 -7 °C -12.2 °C 33822.8 hPa ΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:14 -7.1 °C -12.2 °C 33832.9 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:19 -7 °C -12.2 °C 33832.9 hPa ΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:24 -7 °C -12.2 °C 33832.9 hPa ΑΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:29 -7 °C -12.1 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 31.1 χΑω 31.1 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:34 -7 °C -12.2 °C 33822.8 hPa ΝΑ 33.6 χΑω 33.6 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:40 -7.1 °C -12.1 °C 33822.8 hPa ΝΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:45 -7.2 °C -12.1 °C 33822.8 hPa ΝΑ 50.7 χΑω 50.7 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:50 -7.3 °C -12.1 °C 33809.2 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
03:55 -7.3 °C -12.1 °C 33809.2 hPa ΝΑ 41.7 χΑω 41.7 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:00 -7.3 °C -12.1 °C 33799.1 hPa ΝΑ 62.1 χΑω 62.1 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:06 -7.2 °C -12.2 °C 33809.2 hPa ΑΝΑ 47.6 χΑω 47.6 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:11 -7.1 °C -12.1 °C 33799.1 hPa ΝΑ 46.7 χΑω 46.7 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:16 -7.1 °C -12.1 °C 33799.1 hPa ΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:21 -7.1 °C -12.2 °C 33799.1 hPa ΝΑ 33.6 χΑω 33.6 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:26 -7 °C -12.2 °C 33799.1 hPa ΝΑ 47.6 χΑω 47.6 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:32 -7 °C -12.2 °C 33788.9 hPa ΝΑ 35.7 χΑω 35.7 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:37 -7.1 °C -12.2 °C 33775.4 hPa ΑΝΑ 36.2 χΑω 36.2 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:42 -7.1 °C -12.2 °C 33775.4 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 55% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:47 -7.1 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΑ 51.8 χΑω 51.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:52 -7.1 °C -11.9 °C 33765.2 hPa Ανατολικός 51.8 χΑω 51.8 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
04:58 -7.2 °C -12 °C 33765.2 hPa ΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:03 -7.2 °C -12 °C 33765.2 hPa ΝΑ 20.8 χΑω 51.8 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:08 -7.1 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:13 -7.1 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΝΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:18 -7.1 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΑΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:23 -7.1 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΑΝΑ 50.7 χΑω 50.7 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:28 -7.1 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΑΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:34 -7.1 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:39 -7.1 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΑΝΑ 31.1 χΑω 31.1 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:44 -7.1 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΑ 33.6 χΑω 33.6 χΑω 56% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:49 -7.2 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΑΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
05:54 -7.3 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 57% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:00 -7.3 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΑΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:05 -7.4 °C -12 °C 33751.6 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 59% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:10 -7.4 °C -12 °C 33765.2 hPa ΝΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 59% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:15 -7.5 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΝΑ 12.9 χΑω 12.9 χΑω 59% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:20 -7.6 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 59% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:26 -7.6 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΑΝΑ 10.3 χΑω 10.3 χΑω 59% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:31 -7.4 °C -12.2 °C 33751.6 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:36 -7.4 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:41 -7.4 °C -12.1 °C 33751.6 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:46 -7.4 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΑ 11.9 χΑω 11.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:51 -7.4 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
06:56 -7.4 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
07:02 -7.3 °C -12 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 58% 0 χιλ 0.0 W/m2 SCT
07:07 -7.3 °C -12 °C 33775.4 hPa ΑΝΑ 36.2 χΑω 36.2 χΑω 58% 0 χιλ 5.0 W/m2 SCT
07:12 -7.3 °C -12.1 °C 33765.2 hPa ΝΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 58% 0 χιλ 7.0 W/m2 SCT
07:17 -7.4 °C -11.9 °C 33765.2 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 59% 0 χιλ 9.0 W/m2 SCT
07:22 -7.4 °C -11.8 °C 33765.2 hPa ΑΝΑ 28.5 χΑω 28.5 χΑω 60% 0 χιλ 7.0 W/m2 SCT
07:28 -7.4 °C -11.9 °C 33775.4 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 60% 0 χιλ 9.0 W/m2 SCT
07:33 -7.4 °C -11.9 °C 33775.4 hPa ΝΑ 18.2 χΑω 51.8 χΑω 60% 0 χιλ 7.0 W/m2 SCT
07:38 -7.5 °C -11.8 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 41.7 χΑω 41.7 χΑω 61% 0 χιλ 7.0 W/m2 SCT
07:43 -7.5 °C -11.8 °C 33775.4 hPa Ανατολικός 41.7 χΑω 41.7 χΑω 61% 0 χιλ 7.0 W/m2 SCT
07:48 -7.6 °C -11.7 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 62% 0 χιλ 9.0 W/m2 SCT
07:53 -7.6 °C -11.7 °C 33775.4 hPa ΑΝΑ 28.5 χΑω 28.5 χΑω 62% 0 χιλ 9.0 W/m2 SCT
07:58 -7.6 °C -11.6 °C 33765.2 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 63% 0 χιλ 12.0 W/m2 SCT
08:04 -7.6 °C -11.6 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 63% 0 χιλ 11.0 W/m2 SCT
08:09 -7.6 °C -11.6 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 63% 0 χιλ 12.0 W/m2 SCT
08:14 -7.7 °C -11.5 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 41.4 χΑω 41.4 χΑω 64% 0 χιλ 14.0 W/m2 SCT
08:19 -7.7 °C -11.6 °C 33775.4 hPa ΑΝΑ 38.8 χΑω 38.8 χΑω 64% 0 χιλ 14.0 W/m2 SCT
08:24 -7.7 °C -11.4 °C 33765.2 hPa ΝΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 65% 0 χιλ 21.0 W/m2 SCT
08:30 -7.7 °C -11.4 °C 33765.2 hPa ΑΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 65% 0 χιλ 23.0 W/m2 SCT
08:35 -7.7 °C -11.6 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 64% 0 χιλ 19.0 W/m2 SCT
08:40 -7.7 °C -11.5 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 64% 0 χιλ 21.0 W/m2 SCT
08:45 -7.6 °C -11.6 °C 33788.9 hPa ΑΝΑ 31.1 χΑω 31.1 χΑω 63% 0 χιλ 19.0 W/m2 SCT
08:50 -7.6 °C -11.5 °C 33775.4 hPa ΝΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 63% 0 χιλ 14.0 W/m2 SCT
08:56 -7.6 °C -11.5 °C 33788.9 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 63% 0 χιλ 19.0 W/m2 SCT
09:01 -7.6 °C -11.5 °C 33788.9 hPa ΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 63% 0 χιλ 28.0 W/m2 SCT
09:06 -7.5 °C -11.6 °C 33788.9 hPa ΑΝΑ 9 χΑω 9 χΑω 62% 0 χιλ 25.0 W/m2 SCT
09:11 -7.5 °C -11.6 °C 33788.9 hPa ΑΒΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 62% 0 χιλ 19.0 W/m2 SCT
09:16 -7.5 °C -11.5 °C 33799.1 hPa ΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 63% 0 χιλ 19.0 W/m2 SCT
09:22 -7.6 °C -11.4 °C 33799.1 hPa ΝΑ 20.8 χΑω 20.8 χΑω 64% 0 χιλ 14.0 W/m2 SCT
09:27 -7.6 °C -11.3 °C 33799.1 hPa ΝΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 65% 0 χιλ 16.0 W/m2 SCT
09:32 -7.7 °C -11.3 °C 33799.1 hPa ΑΝΑ 31.1 χΑω 31.1 χΑω 66% 0 χιλ 18.0 W/m2 BKN
09:37 -7.8 °C -11.3 °C 33799.1 hPa ΝΑ 28.5 χΑω 28.5 χΑω 67% 0 χιλ 16.0 W/m2 BKN
09:42 -7.9 °C -11.3 °C 33799.1 hPa ΝΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 67% 0 χιλ 18.0 W/m2 BKN
09:48 -7.9 °C -11.4 °C 33809.2 hPa ΝΑ 12.9 χΑω 41.4 χΑω 67% 0 χιλ 16.0 W/m2 BKN
09:53 -8 °C -11.3 °C 33809.2 hPa ΝΑ 23.3 χΑω 23.3 χΑω 68% 0 χιλ 16.0 W/m2 BKN
09:58 -8.1 °C -11.3 °C 33809.2 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 69% 0 χιλ 16.0 W/m2 BKN
10:03 -8.1 °C -11.3 °C 33822.8 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 69% 0 χιλ 14.0 W/m2 BKN
10:08 -8.2 °C -11.3 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 70% 0 χιλ 16.0 W/m2 BKN
10:14 -8.3 °C -11.3 °C 33832.9 hPa ΝΑ 32.8 χΑω 32.8 χΑω 71% 7.62 χιλ 19.0 W/m2 RA
10:19 -8.4 °C -11.2 °C 33843.1 hPa ΝΑ 35.7 χΑω 35.7 χΑω 72% 12.7 χιλ 16.0 W/m2 RA
10:24 -8.5 °C -11.2 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 73% 12.7 χιλ 14.0 W/m2 RA
10:29 -8.6 °C -11.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 75% 20.32 χιλ 21.0 W/m2 RA
10:34 -8.7 °C -11.1 °C 33843.1 hPa Απνοια     76% 25.4 χιλ 28.0 W/m2 -RA
10:39 -8.8 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΑ 11.9 χΑω 11.9 χΑω 78% 33.02 χιλ 28.0 W/m2 -RA
10:45 -8.8 °C -11 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 3.1 χΑω 3.1 χΑω 78% 33.02 χιλ 26.0 W/m2 -RA
10:50 -9 °C -11 °C 33843.1 hPa ΑΒΑ 9 χΑω   79% 38.1 χιλ 28.0 W/m2 -RA
10:55 -9.1 °C -10.9 °C 33856.6 hPa Απνοια     80% 45.72 χιλ 35.0 W/m2 -RA
11:00 -9.1 °C -11.1 °C 33856.6 hPa Απνοια     80% 50.8 χιλ 42.0 W/m2 RA
11:05 -9.2 °C -10.9 °C 33856.6 hPa Απνοια   0.3 χΑω 81% 58.42 χιλ 39.0 W/m2 RA
11:11 -9.2 °C -11 °C 33843.1 hPa ΝΑ 6 χΑω   81% 58.42 χιλ 42.0 W/m2 RA
11:16 -9.3 °C -11 °C 33843.1 hPa ΝΑ 3.1 χΑω   82% 58.42 χιλ 47.0 W/m2 RA
11:21 -9.3 °C -11.1 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 82% 58.42 χιλ 53.0 W/m2 RA
11:26 -9.4 °C -11.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 82% 58.42 χιλ 46.0 W/m2 RA
11:31 -9.4 °C -11.1 °C 33832.9 hPa ΑΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 82% 45.72 χιλ 42.0 W/m2 RA
11:37 -9.4 °C -11.1 °C 33832.9 hPa ΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 82% 45.72 χιλ 51.0 W/m2 RA
11:42 -9.4 °C -11.1 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 83% 38.1 χιλ 47.0 W/m2 RA
11:47 -9.4 °C -11.1 °C 33832.9 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 83% 38.1 χιλ 51.0 W/m2 RA
11:52 -9.4 °C -11.1 °C 33822.8 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 83% 33.02 χιλ 53.0 W/m2 RA
11:57 -9.4 °C -11.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 83% 33.02 χιλ 51.0 W/m2 BKN
12:03 -9.4 °C -11.1 °C 33856.6 hPa ΝΑ 15.6 χΑω 31.1 χΑω 83% 0 χιλ 53.0 W/m2 BKN
12:08 -9.4 °C -11.1 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 83% 20.32 χιλ 63.0 W/m2 BKN
12:13 -9.4 °C -11.2 °C 33843.1 hPa ΑΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 82% 12.7 χιλ 83.0 W/m2 BKN
12:18 -9.4 °C -11.1 °C 33856.6 hPa ΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 82% 12.7 χιλ 79.0 W/m2 BKN
12:23 -9.3 °C -11 °C 33843.1 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 82% 12.7 χιλ 84.0 W/m2 BKN
12:28 -9.3 °C -11.1 °C 33843.1 hPa ΝΑ 20.8 χΑω 20.8 χΑω 81% 12.7 χιλ 84.0 W/m2 BKN
12:34 -9.2 °C -11 °C 33843.1 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 81% 12.7 χιλ 95.0 W/m2 -RA
12:39 -9.2 °C -11 °C 33856.6 hPa ΝΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 81% 7.62 χιλ 104.0 W/m2 -RA
12:44 -9.2 °C -10.9 °C 33856.6 hPa ΝΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 81% 7.62 χιλ 74.0 W/m2 -RA
12:49 -9.1 °C -10.9 °C 33856.6 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 81% 0 χιλ 74.0 W/m2 -RA
12:54 -9.1 °C -11 °C 33856.6 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 80% 0 χιλ 95.0 W/m2 -RA
12:59 -9.1 °C -11 °C 33843.1 hPa ΝΑ 11.9 χΑω 11.9 χΑω 80% 0 χιλ 156.0 W/m2 -RA
13:04 -9 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΑ 9 χΑω 9 χΑω 80% 0 χιλ 149.0 W/m2 BKN
13:09 -8.9 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΑ 6 χΑω 6 χΑω 80% 0 χιλ 158.0 W/m2 BKN
13:15 -8.9 °C -10.8 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 6 χΑω 6 χΑω 80% 0 χιλ 130.0 W/m2 BKN
13:20 -8.8 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΑ 3.1 χΑω 3.1 χΑω 79% 0 χιλ 111.0 W/m2 BKN
13:25 -8.8 °C -10.8 °C 33843.1 hPa ΝΑ 3.1 χΑω 3.1 χΑω 79% 0 χιλ 132.0 W/m2 BKN
13:30 -8.7 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 12.9 χΑω 12.9 χΑω 78% 0 χιλ 155.0 W/m2 BKN
13:35 -8.7 °C -10.8 °C 33843.1 hPa Νότιος 6 χΑω 6 χΑω 78% 0 χιλ 165.0 W/m2 BKN
13:41 -8.7 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 12.9 χΑω 12.9 χΑω 77% 0 χιλ 262.0 W/m2 BKN
13:46 -8.5 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 11.9 χΑω 11.9 χΑω 76% 0 χιλ 318.0 W/m2 BKN
13:51 -8.4 °C -10.8 °C 33832.9 hPa ΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 76% 0 χιλ 448.0 W/m2 BKN
13:56 -8.1 °C -10.7 °C 33822.8 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 74% 0 χιλ 724.0 W/m2 BKN
14:01 -7.9 °C -10.7 °C 33822.8 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 72% 0 χιλ 652.0 W/m2 SCT
14:06 -7.8 °C -10.7 °C 33822.8 hPa Ανατολικός 17.9 χΑω 17.9 χΑω 71% 0 χιλ 603.0 W/m2 SCT
14:12 -7.6 °C -10.6 °C 33822.8 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 71% 0 χιλ 269.0 W/m2 SCT
14:17 -7.6 °C -10.8 °C 33822.8 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 69% 0 χιλ 353.0 W/m2 SCT
14:22 -7.6 °C -10.7 °C 33822.8 hPa ΝΑ 11.9 χΑω 11.9 χΑω 69% 0 χιλ 471.0 W/m2 SCT
14:27 -7.4 °C -10.7 °C 33822.8 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 68% 0 χιλ 555.0 W/m2 SCT
14:32 -7.3 °C -10.8 °C 33822.8 hPa ΑΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 67% 0 χιλ 301.0 W/m2 SCT
14:38 -7.3 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 66% 0 χιλ 752.0 W/m2 SCT
14:43 -7.1 °C -10.7 °C 33832.9 hPa Ανατολικός 26.9 χΑω 26.9 χΑω 66% 0 χιλ 657.0 W/m2 SCT
14:48 -6.9 °C -10.7 °C 33832.9 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 65% 0 χιλ 643.0 W/m2 SCT
14:53 -6.8 °C -10.7 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 64% 0 χιλ 626.0 W/m2 SCT
14:58 -6.8 °C -10.8 °C 33832.9 hPa ΝΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 63% 0 χιλ 610.0 W/m2 SCT
15:04 -6.7 °C -10.6 °C 33832.9 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 64% 0 χιλ 598.0 W/m2 FEW
15:09 -6.7 °C -10.7 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 12.9 χΑω 12.9 χΑω 63% 0 χιλ 578.0 W/m2 FEW
15:14 -6.7 °C -10.7 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 26.9 χΑω 26.9 χΑω 63% 0 χιλ 564.0 W/m2 FEW
15:19 -6.6 °C -10.4 °C 33843.1 hPa ΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 64% 0 χιλ 554.0 W/m2 FEW
15:24 -6.5 °C -10.6 °C 33843.1 hPa ΝΑ 15.6 χΑω 15.6 χΑω 63% 0 χιλ 538.0 W/m2 FEW
15:29 -6.4 °C -10.3 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 64% 0 χιλ 526.0 W/m2 FEW
15:35 -6.4 °C -10.3 °C 33832.9 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 64% 7.62 χιλ 522.0 W/m2 RA
15:40 -6.4 °C -10.3 °C 33832.9 hPa Νότιος 38.8 χΑω 38.8 χΑω 64% 7.62 χιλ 540.0 W/m2 RA
15:45 -6.4 °C -10.4 °C 33832.9 hPa ΝΑ 10.3 χΑω 10.3 χΑω 63% 7.62 χιλ 332.0 W/m2 FEW
15:50 -6.4 °C -10.4 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 63% 7.62 χιλ 255.0 W/m2 FEW
15:55 -6.4 °C -10.4 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 25.9 χΑω 25.9 χΑω 63% 7.62 χιλ 529.0 W/m2 FEW
16:00 -6.5 °C -10.8 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 29.8 χΑω 29.8 χΑω 61% 7.62 χιλ 459.0 W/m2 FEW
16:06 -6.4 °C -10.7 °C 33843.1 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 61% 7.62 χιλ 445.0 W/m2 FEW
16:11 -6.3 °C -10.5 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 62% 7.62 χιλ 452.0 W/m2 FEW
16:16 -6.2 °C -10.7 °C 33832.9 hPa ΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 60% 7.62 χιλ 443.0 W/m2 FEW
16:21 -6.2 °C -10.8 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 20.9 χΑω 20.9 χΑω 59% 7.62 χιλ 360.0 W/m2 FEW
16:26 -6.2 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 18.2 χΑω 18.2 χΑω 59% 7.62 χιλ 93.0 W/m2 FEW
16:32 -6.3 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 59% 7.62 χιλ 111.0 W/m2 FEW
16:37 -6.5 °C -10.9 °C 33843.1 hPa ΝΑ 9 χΑω 9 χΑω 60% 0 χιλ 100.0 W/m2 FEW
16:42 -6.6 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 61% 0 χιλ 113.0 W/m2 FEW
16:47 -6.7 °C -11 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 3.1 χΑω 3.1 χΑω 61% 0 χιλ 120.0 W/m2 FEW
16:52 -6.7 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 62% 0 χιλ 137.0 W/m2 FEW
16:57 -6.8 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΝΑ 15 χΑω 15 χΑω 62% 0 χιλ 167.0 W/m2 FEW
17:02 -6.8 °C -10.8 °C 33832.9 hPa ΑΝΑ 11.9 χΑω 11.9 χΑω 63% 0 χιλ 156.0 W/m2 FEW
17:08 -6.8 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 63% 0 χιλ 155.0 W/m2 FEW
17:13 -6.9 °C -10.9 °C 33832.9 hPa ΝΑ 23.8 χΑω 23.8 χΑω 63% 0 χιλ 292.0 W/m2 FEW
17:18 -6.9 °C -10.8 °C 33843.1 hPa ΝΝΑ 17.9 χΑω 17.9 χΑω 64% 0 χιλ 302.0 W/m2 FEW
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο