^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ημερήσια Σύνοψη για: Μάιος 23, 2018
 
Μονάδες:  Μετρικό   Αγγλικό  Αμφότερα 
 
      
Ημερήσια                    Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                                              Ετήσια                                           Επιλεγμένη                   
  Τώρα: Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: -6.7 °C -17.8 °C -7.7 °C -7.4 °C
Σημείο Δρόσου: -8.1 °C -17.8 °C -9 °C -8.8 °C
Υγρασία: 86% Humidity% 82% 84%
Ταχύτητα Ανέμου: 0 χΑω 0 χΑω 0 χΑω 0 χΑω
Ριπή Ανέμου: 0 χΑω 0 χΑω - -
Διεύθυνση Ανέμου - - Βόρειος
Πίεση: 34486.4 hPa 0 hPa 34476.3 hPa -
Υετός: 0 χιλ - - -
Historical Graphs
 
 
Ημερήσια Στοιχεία για: Μάιος 23, 2018
Για τις Συνθήκες το WeatherUnderground χρησιμοποιεί τους κώδικες των METAR. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στους κώδικες για την ερμηνεία τους.
Ωρα Θερμοκρασία Σημείο Δρόσ. Πίεση Διεύθ. Ανέμου Ταχύτ. Ανέμου Ριπή Ανέμου Υγρασία Ραγδ. Βροχής (Ωριαία) Ηλιακή Εν. Συνθήκες
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Απνοια     Humidity% 0 χιλ SolarRadiationWatts/m^2 W/m2 Conditions
00:00 -6.8 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:06 -6.8 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:11 -6.8 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:16 -6.9 °C -8.7 °C 34496.6 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:21 -6.9 °C -8.5 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:26 -6.9 °C -8.7 °C 34496.6 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:32 -6.9 °C -8.7 °C 34496.6 hPa Απνοια     82% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:37 -6.9 °C -8.6 °C 34486.4 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:42 -6.9 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:47 -6.9 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:51 -6.9 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
00:56 -6.9 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:01 -6.9 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:06 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:12 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:17 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:22 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:27 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:32 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:38 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:43 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:48 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:53 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
01:58 -6.9 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:04 -7 °C -8.6 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:09 -7.1 °C -8.7 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:14 -7.1 °C -8.7 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:19 -7.2 °C -8.8 °C 34496.6 hPa Απνοια     83% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:24 -7.2 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:30 -7.2 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     84% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:35 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:40 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:45 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:50 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
02:55 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:00 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:04 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:09 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:15 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:20 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:25 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:30 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:35 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:40 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:46 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:51 -7.3 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
03:56 -7.3 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:01 -7.3 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:06 -7.3 °C -8.8 °C 34476.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:11 -7.3 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:17 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:20 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:25 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:30 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:35 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:40 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:45 -7.4 °C -8.8 °C 34476.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:50 -7.4 °C -8.8 °C 34476.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
04:56 -7.4 °C -8.8 °C 34476.3 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:01 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:06 -7.4 °C -8.8 °C 34476.3 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:11 -7.4 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:16 -7.4 °C -8.8 °C 34476.3 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:22 -7.4 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:27 -7.5 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:32 -7.6 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:37 -7.6 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:42 -7.6 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     85% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:48 -7.6 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:53 -7.6 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
05:58 -7.6 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
06:03 -7.6 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
06:08 -7.6 °C -8.9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 0.0 W/m2 FEW
06:13 -7.7 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 5.0 W/m2 FEW
06:19 -7.7 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 9.0 W/m2 FEW
06:24 -7.7 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 12.0 W/m2 FEW
06:29 -7.7 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 14.0 W/m2 FEW
06:34 -7.7 °C -9 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 18.0 W/m2 FEW
06:39 -7.6 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 21.0 W/m2 FEW
06:44 -7.6 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 25.0 W/m2 FEW
06:50 -7.6 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 26.0 W/m2 FEW
06:55 -7.6 °C -8.8 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 30.0 W/m2 FEW
07:00 -7.4 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 33.0 W/m2 BKN
07:05 -7.4 °C -8.7 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 39.0 W/m2 BKN
07:10 -7.3 °C -8.5 °C 34486.4 hPa Απνοια     88% 0 χιλ 46.0 W/m2 BKN
07:16 -7.3 °C -8.4 °C 34476.3 hPa Απνοια     88% 0 χιλ 56.0 W/m2 BKN
07:21 -7.2 °C -8.4 °C 34476.3 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 76.0 W/m2 BKN
07:26 -7.1 °C -8.3 °C 34476.3 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 95.0 W/m2 BKN
07:31 -7 °C -8.2 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 113.0 W/m2 SCT
07:36 -6.8 °C -8.1 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 127.0 W/m2 SCT
07:42 -6.8 °C -8 °C 34486.4 hPa Απνοια     87% 0 χιλ 141.0 W/m2 SCT
07:47 -6.7 °C -8.1 °C 34486.4 hPa Απνοια     86% 0 χιλ 156.0 W/m2 SCT
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο