^^
Στοιχεία απεσταλμένα στο Weather  Underground
spacer
Ιστορικό Δεδομένων Σταθμού
 
Ημερήσια Σύνοψη για: Αύγουστος 20, 2017
 
Μονάδες:  Μετρικό   Αγγλικό  Αμφότερα 
 
      
Ημερήσια                    Εβδομαδιαία                                          Μηνιαία                                              Ετήσια                                           Επιλεγμένη                   
  Τώρα: Μέγιστο: Ελάχιστο: Μέση Τιμή:
Θερμοκρασία: 25.0 °C 28.5 °C 22.6 °C 24.4 °C
Σημείο Δρόσου: 16.7 °C 17.0 °C 11.6 °C 13.3 °C
Υγρασία: 60% 62% 36% 51%
Ταχύτητα Ανέμου: 0.0 χΑω 9.7 χΑω 0.0 χΑω 0.5 χΑω
Ριπή Ανέμου: 0.0 χΑω 9.7 χΑω - -
Διεύθυνση Ανέμου - - Ανατολικός
Πίεση: 1013.4 hPa 1013.8 hPa 1012.8 hPa -
Υετός: 0.0 χιλ - - -
Historical Graphs
 
 
Ημερήσια Στοιχεία για: Αύγουστος 20, 2017
Για τις Συνθήκες το WeatherUnderground χρησιμοποιεί τους κώδικες των METAR. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στους κώδικες για την ερμηνεία τους.
Ωρα Θερμοκρασία Σημείο Δρόσ. Πίεση Διεύθ. Ανέμου Ταχύτ. Ανέμου Ριπή Ανέμου Υγρασία Ραγδ. Βροχής (Ωριαία) Ηλιακή Εν. Συνθήκες
00:00 28.5 °C 12.0 °C 1013.8 hPa Ανατολικός 1.9 χΑω   36% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:05 28.4 °C 11.9 °C 1013.8 hPa Απνοια     36% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:10 28.3 °C 12.2 °C 1013.8 hPa Απνοια     37% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:15 28.2 °C 12.2 °C 1013.4 hPa Απνοια     37% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:20 28.1 °C 12.0 °C 1013.8 hPa Απνοια     37% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:25 27.9 °C 12.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     39% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:30 27.6 °C 12.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     40% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:35 27.1 °C 12.3 °C 1013.8 hPa Απνοια     40% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:40 26.7 °C 12.4 °C 1013.8 hPa Απνοια     41% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:45 26.5 °C 12.2 °C 1013.8 hPa Απνοια     41% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:50 26.2 °C 12.3 °C 1013.8 hPa Απνοια     42% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
00:56 25.9 °C 12.1 °C 1013.8 hPa Απνοια     42% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:01 25.8 °C 11.9 °C 1013.4 hPa Απνοια     42% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:06 25.6 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     42% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:11 25.4 °C 11.6 °C 1013.4 hPa Απνοια     42% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:16 25.3 °C 11.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     43% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:21 25.2 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     43% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:26 25.2 °C 12.1 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:31 25.1 °C 12.0 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:37 25.1 °C 11.6 °C 1013.4 hPa Απνοια     43% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:42 25.0 °C 11.6 °C 1013.4 hPa Απνοια     43% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:47 25.0 °C 11.9 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:52 24.9 °C 11.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
01:57 24.9 °C 11.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:03 24.9 °C 11.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:08 24.8 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:13 24.8 °C 11.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:18 24.8 °C 11.7 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:23 24.9 °C 11.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:28 24.9 °C 11.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:33 25.0 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:38 25.1 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:43 25.1 °C 12.0 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:48 25.1 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:53 25.1 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
02:58 25.0 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:03 25.0 °C 12.2 °C 1013.1 hPa Ανατολικός 1.9 χΑω   45% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:08 25.0 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:13 25.0 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     44% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:18 25.0 °C 12.2 °C 1013.1 hPa Απνοια     45% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:23 24.9 °C 12.2 °C 1013.1 hPa Απνοια     45% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:28 24.8 °C 12.4 °C 1013.1 hPa Απνοια     46% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:33 24.7 °C 12.3 °C 1013.1 hPa Απνοια     46% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:38 24.7 °C 12.3 °C 1013.1 hPa Απνοια     46% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:43 24.6 °C 12.2 °C 1013.1 hPa Απνοια     46% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:48 24.4 °C 12.1 °C 1013.1 hPa Απνοια     46% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:53 24.3 °C 12.3 °C 1013.1 hPa Απνοια     47% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
03:58 24.3 °C 12.2 °C 1013.1 hPa Απνοια     47% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:03 24.2 °C 12.2 °C 1013.1 hPa Απνοια     47% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:08 24.1 °C 12.1 °C 1013.1 hPa Απνοια     47% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:13 23.9 °C 11.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     47% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:17 23.8 °C 11.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     47% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:22 23.8 °C 12.1 °C 1013.1 hPa Απνοια     48% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:27 23.7 °C 12.1 °C 1013.1 hPa Απνοια     48% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:32 23.7 °C 12.1 °C 1013.1 hPa Απνοια     48% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:37 23.7 °C 12.4 °C 1013.1 hPa Απνοια     49% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:42 23.7 °C 12.3 °C 1013.1 hPa Απνοια     49% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:47 23.6 °C 12.3 °C 1012.8 hPa Απνοια     49% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:52 23.5 °C 12.2 °C 1012.8 hPa Απνοια     49% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
04:58 23.4 °C 12.1 °C 1012.8 hPa Απνοια     49% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:03 23.4 °C 12.7 °C 1012.8 hPa Απνοια     51% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:08 23.3 °C 12.6 °C 1012.8 hPa Απνοια     51% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:13 23.2 °C 13.1 °C 1012.8 hPa Απνοια     53% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:18 23.2 °C 13.3 °C 1012.8 hPa Απνοια     54% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:23 23.2 °C 13.6 °C 1012.8 hPa Απνοια     55% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:26 23.2 °C 13.6 °C 1012.8 hPa Απνοια     55% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:31 23.1 °C 13.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     56% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:36 23.1 °C 13.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     56% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:41 23.1 °C 14.1 °C 1013.1 hPa Απνοια     57% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:46 23.1 °C 13.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     56% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:51 23.1 °C 13.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     56% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
05:56 23.1 °C 13.8 °C 1013.1 hPa Απνοια     56% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:01 23.1 °C 14.1 °C 1013.1 hPa ΑΝΑ 1.9 χΑω   57% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:06 23.1 °C 14.3 °C 1013.1 hPa Απνοια     58% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:11 23.1 °C 14.4 °C 1013.1 hPa Απνοια     58% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:16 23.1 °C 14.7 °C 1013.1 hPa Απνοια     59% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:19 23.1 °C 14.7 °C 1013.1 hPa Απνοια     59% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:21 23.1 °C 14.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:23 23.1 °C 14.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:26 23.1 °C 14.9 °C 1013.1 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:31 23.1 °C 14.9 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:36 23.1 °C 14.9 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:41 22.9 °C 14.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:46 22.8 °C 14.4 °C 1013.4 hPa Απνοια     59% 0.0 χιλ 0.0 W/m2 CLR
06:51 22.8 °C 14.6 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 7.0 W/m2 BKN
06:56 22.7 °C 14.6 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 9.0 W/m2 BKN
07:01 22.7 °C 14.5 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 12.0 W/m2 BKN
07:07 22.7 °C 14.5 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 18.0 W/m2 BKN
07:12 22.6 °C 14.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 21.0 W/m2 BKN
07:17 22.6 °C 14.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 25.0 W/m2 BKN
07:22 22.6 °C 14.7 °C 1013.4 hPa ΑΝΑ 4.8 χΑω 4.8 χΑω 61% 0.0 χιλ 30.0 W/m2 BKN
07:27 22.7 °C 14.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 37.0 W/m2 BKN
07:32 22.8 °C 15.2 °C 1013.4 hPa ΒΑ 9.3 χΑω 9.3 χΑω 62% 0.0 χιλ 46.0 W/m2 BKN
07:37 23.1 °C 15.4 °C 1013.4 hPa ΒΑ 5.6 χΑω 5.6 χΑω 62% 0.0 χιλ 54.0 W/m2 BKN
07:42 23.2 °C 15.3 °C 1013.4 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 65.0 W/m2 BKN
07:47 23.3 °C 14.9 °C 1013.4 hPa Απνοια     59% 0.0 χιλ 76.0 W/m2 SCT
07:52 23.4 °C 14.7 °C 1013.8 hPa Απνοια     58% 0.0 χιλ 91.0 W/m2 SCT
07:57 23.6 °C 14.9 °C 1013.8 hPa Απνοια     58% 0.0 χιλ 102.0 W/m2 SCT
08:02 23.8 °C 15.0 °C 1013.8 hPa Απνοια     58% 0.0 χιλ 116.0 W/m2 SCT
08:07 23.9 °C 14.8 °C 1013.8 hPa Απνοια     57% 0.0 χιλ 132.0 W/m2 SCT
08:12 24.1 °C 15.3 °C 1013.4 hPa ΒΑ 3.2 χΑω 3.2 χΑω 58% 0.0 χιλ 146.0 W/m2 SCT
08:17 24.3 °C 15.5 °C 1013.4 hPa ΒΑ 3.2 χΑω 3.2 χΑω 58% 0.0 χιλ 160.0 W/m2 SCT
08:23 24.5 °C 16.5 °C 1013.8 hPa ΝΝΑ 9.7 χΑω 9.7 χΑω 61% 0.0 χιλ 174.0 W/m2 SCT
08:28 24.7 °C 16.9 °C 1013.8 hPa ΝΝΑ 9.3 χΑω 9.3 χΑω 62% 0.0 χιλ 186.0 W/m2 SCT
08:33 24.8 °C 17.0 °C 1013.8 hPa Απνοια     62% 0.0 χιλ 199.0 W/m2 SCT
08:38 24.8 °C 17.0 °C 1013.8 hPa Απνοια     62% 0.0 χιλ 213.0 W/m2 SCT
08:43 24.8 °C 16.7 °C 1013.8 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 229.0 W/m2 FEW
08:48 24.8 °C 16.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 244.0 W/m2 FEW
08:53 24.9 °C 16.8 °C 1013.4 hPa Απνοια     61% 0.0 χιλ 260.0 W/m2 FEW
08:58 25.0 °C 16.7 °C 1013.4 hPa Απνοια     60% 0.0 χιλ 274.0 W/m2 FEW
Το Vouhead Weather είναι το ITHESSAL13 στο
spacer
   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΡΕΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο