Πληροφορίες Πρόγνωσης

Πληροφορίες

Η πρόγνωση αυτή είναι αυτοματοποιημένη. Δημιουργείται από το προγνωστικό πρόγραμμα WxSim και βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω του WxSimate, από το σταθμό του Vouhead Weather κι από διάφορες άλλες πηγές (αριθμητικά μοντέλα καιρού, ραδιοβολήσεις, παρατηρήσεις σε ακτίνα περίπου 2.000 χλμ κλπ). Αφορά τη Κάτω Πυλαία της Θεσσαλονίκης, καθώς και την ευρύτερη περιοχή αυτής. Οι υπολογισμοί θερμοκρασίας και υγρασίας γίνονται με βάση το υψόμετρο του σταθμού (21 μ) και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υψόμετρο σε άλλες περιοχές της πόλης. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων γίνεται κάθε 6 ώρες και η πρόγνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μετά το πέρας της επεξεργασίας. Η ακρίβεια της πρόγνωσης είναι άνω του 80% για το 24ωρο, 70% για το 48ωρο και ούτω καθεξής.

Γραφική Απεικόνιση

Current Graphical Forecast Model
Αυτό το Γράφημα απεικονίζει το πιο πρόσφατο τρέξιμο του προγνωστικού μοντέλου WXSim

Τα τρεξίματα του WXSim είναι στις 09:00 (ισχύει 09:00-15:00), 15:00 (ισχύει 15:00-21:00), 21:00 (ισχύει 21:00-03:00) και 03:00 (ισχύει 03:00-09:00)

Ερμηνεία Γραφήματος

Ανω μέρος Γραφήματος (Θερμοκρασίες °C)

Temp Οι Θερμοκρασίες "24ώρου", είναι οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες απο μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα.
Οι Θερμοκρασίες ΠΜ/ΜΜ ορίζονται ως εξής: Η ελάχιστη είναι από τις 7ΜΜ της προηγούμενης μέρας μέχρι τις 7ΠΜ της τρέχουσας μέρας. Η μέγιστη ορίζεται από τις 7ΠΜ μέχρι τις 7ΜΜ της τρέχουσας μέρας.
Συνήθως, οι δύο τύποι αναφορών έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου τα μέτωπα διασχίζουν την περιοχή, παρατηρούνται διαφορές. Οι προγνώσεις της ΕΜΥ ακολουθούν το σύστημα ΠΜ/ΜΜ (όπως κι αυτές οι προγνώσεις), αλλά τα επίσημα κλιματικά δεδομένα καταγράφονται από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα.

Dew Pt Είναι η θερμοκρασία όπου ο αέρας δεν μπορεί να συγκρατήσει όλη την υγρασία του.
Το Σημείο Δρόσου είναι καλύτερη ένδειξη σε σχέση με την Υγρασία για το πόσο αποπνικτικά η ξηρά αισθάνεται κάποιος.

Wet Bulb Η θερμοκρασία αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί με την εξάτμιση του νερού.
Είναι η θερμοκρασία που αισθάνεστε όταν το δέρμα σας είναι υγρό και εκτίθεται στην κίνηση του αέρα.
Η Θερμοκρασία Υγρού Βολβού είναι μια ένδειξη του ποσού της υγρασίας στον αέρα.

850 hPa Η θερμοκρασία αυτή δείχνει τις συνθήκες στα 5000 περίπου πόδια (1450 μ.) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Υπάρχει μια τάση στο ότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη από την προβλεπόμενη τις ημέρες που ο άνεμος θα είναι ασθενής και χαμηλότερη από την προβλεπόμενη τις ημέρες που ο άνεμος θα είναι ισχυρός. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνεμος στο χαμηλό επίπεδο επηρεάζει το μέγεθος της ανάμειξης.
Δεν λειτουργεί σε συννεφιασμένες ημέρες ή ημέρες με απογευματινό υετό.

Temp Adv Αναφέρεται σε αλλαγές της θερμοκρασίας που προκαλούνται από τη μετακίνηση του αέρα με τον άνεμο.
Η πρόγνωση Θερμοκρασιών χρησιμοποιώντας την Οριζόντια Μεταφορά συμπεριλαμβάνει την κατεύθυνση του ανέμου στην τοποθεσία του σταθμού και τη ροή των θερμοκρασιών (από την κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος). Αν η θερμοκρασία είναι θερμότερη αυτό σημαίνει πως θερμότερος αέρας μεταφέρεται προς το σταθμό και η θερμοκρασία θα ανεβεί.

Κάτω μέρος Γραφήματος (Δείκτες Αστάθειας)

LIFTED INDEX (LI)
Θετικό νούμερο Σταθερό
0 εως -4 Ελάχιστη αστάθεια
-4 εως -7 Μεγάλη αστάθεια
-8 ή μικρότερο Ακραία αστάθεια
Ο δείκτης LI χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αστάθειας στο χαμηλό επίπεδο της τροπόσφαιρας.
Οσο πιο αρνητική είναι η τιμή του LI τόσο πιο ασταθής είναι η τροπόσφαιρα και τόσο θα υπάρχει μεγαλύτερη επιτάχυνση για ανυψούμενα πακέτα αέρα από το PBL (Πλανητικό Οριακό Στρώμα).
Ο LI χρησιμοποιείται μόνο για τη μεταφορά στη θερμή περίοδο. Δε συνιστάται για την πρόγνωση υετού το χειμώνα.
Ο LI αξιολογεί αστάθεια μόνο σε ένα επίπεδο της τροπόσφαιρας.

K INDEX (KI)
15-25 Μικρή δυναμική μεταφοράς
26-39 Μέση δυναμική μεταφοράς
40+ Υψηλή δυναμική μεταφοράς
Ο δείκτης KI χρησιμοποιείται για εκτίμηση της δυναμικής μεταφοράς.
Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για υπολογισμό της σφοδρότητας των καταιγίδων.
Αυτός ο δείκτης λειτουργεί καλύτερα σε επίπεδες περιοχές σε χαμηλά ή μεσαία υψόμετρα. Δε λειτουργεί σε μεγάλα υψόμετρα. Η εγκυρότητα της εκτίμησης διαφέρει από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο.

TOTAL TOTALS (TT)
<44 Μικρή μεταφορά
44-50 Πιθανές καταιγίδες
51-52 Απομονωμένες
ισχυρές καταιγίδες
53-56 Ευρέως διασκορπισμένες
έντονες καταιγίδες
>56 Διασκορπισμένες
έντονες καταιγίδες
Ο δείκτης TT χρησιμοποιείται για εκτίμηση της ισχύος των καταιγίδων.
Αυτός ο δείκτης λειτουργεί καλύτερα σε επίπεδες περιοχές σε χαμηλά ή μεσαία υψόμετρα. Δε λειτουργεί σε μεγάλα υψόμετρα. Η εγκυρότητα της εκτίμησης διαφέρει από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο.
Ο δείκτης θα είναι πολύ σταθερός αν ένα στρώμα υγρασίας είναι ακριβώς κάτω από το επίπεδο των 850 hPa.

SHOWALTER INDEX (SI)
Θετικό νούμερο Σταθερό
0 εως -4 Ελάχιστη αστάθεια
-4 εως -7 Μεγάλη αστάθεια
-8 ή μικρότερο Ακραία αστάθεια
Ο δείκτης SI χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αστάθειας στο επίπεδο των 850 hPa.
Οσο πιο αρνητική είναι η τιμή του SI τόσο πιο ασταθής είναι η τροπόσφαιρα και τόσο θα υπάρχει μεγαλύτερη επιτάχυνση για ανυψούμενα πακέτα αέρα από το άνω PBL (Πλανητικό Οριακό Στρώμα).
Ο SI είναι χρησιμότατος όταν υπάρχει ένα ρηχό στρώμα πολικού αέρα σε χαμηλό επίπεδο στο PBL. Σε αυτή τη περίπτωση, η ανύψωση θα εμφανιστεί πάνω από τον πολικό αέρα. Ετσι ο SI είναι πολύ πιο σχετικός να αξιολογήσει σε σχέση με τον LI.
Ο SI αξιολογεί αστάθεια μόνο σε ένα επίπεδο της τροπόσφαιρας.

Σημείωση: Περισσότερα για τις παραμέτρους (Αγγλικά)