Πληροφορίες για τα METAR

Πληροφορίες

Το METAR είναι μια κωδικοποιημένη μορφή μηνύματος, όπου αναφέρονται πληροφορίες για τον καιρό. Είναι η πιο δημοφιλής μορφή στον κόσμο για τη διαβίβαση των καιρικών δεδομένων. Ανάλογα με το τι καιρικές συνθήκες επικρατούν κατά τη στιγμή της παρατήρησης, το METAR μπορεί να είναι σύνθετο ή πολύ σύνθετο. Είναι σε ιδιαίτερο βαθμό τυποποιημένο μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), που του επιτρέπει έτσι να γίνεται κατανοητό στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.
Τα METAR χρησιμοποιούνται κυρίως από τους πιλότους για την ενημέρωση των καιρικών συνθηκών και από τους μετεωρολόγους κατά την πρόγνωση του καιρού. Η μορφή του METAR θεσπίστηκε διεθνώς στις 1 Ιανουαρίου του 1968 κι έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από τότε. Η δημοσίευση, του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), "Αναφορές και Προγνώσεις Αεροδρομίων" περιέχει τον βασικό κώδικα του METAR, όπως αυτός υιοθετήθηκε από τις χώρες μέλη του (WMO).
Οι καθορισμοί του όρου METAR είναι αρκετοί. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), που είναι και η διεθνής αρχή για τη μορφή του κώδικα, το ορίζει ως "Τακτική Μετεωρολογική Αναφορά Αεροδρομίου". Για την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), ο ορισμός είναι "Τακτική Αναφορά Καιρού Αεροπλοΐας". Το METAR είναι επίσης γνωστό ως "Τακτική Μετεωρολογική Αναφορά Καιρού Τερματικού Σταθμού Αεροπλοΐας" ή "Μετεωρολογική Αναφορά Αεροδρομίου".
Τα METAR κατά κανόνα προέρχονται από αεροδρόμια ή μόνιμους σταθμούς παρατήρησης του καιρού. Οι αναφορές δημιουργούνται γενικά μία φορά την ώρα, αλλά αν οι συνθήκες αλλάξουν σημαντικά, μπορεί να εκδοθεί μια αναφορά γνωστή ως ειδική (SPECI).
Τα METAR κωδικοποιούνται, είτε από αυτοματοποιημένους μετεωρολογικούς σταθμούς αερολιμένων ή άλλων και στη συνέχεια αξιολογούνται από πιστοποιημένους παρατηρητές καιρού ή προγνώστες πριν διαβιβαστούν, είτε από εκπαιδευμένους παρατηρητές ή προγνώστες που παρατηρούν και μετά κωδικοποιούν τις παρατηρήσεις τους πριν από τη διαβίβαση.


Αποκωδικοποιώντας ένα METAR

Παρακάτω είναι το παράδειγμα ενός διεθνούς METAR

 METAR LGTS 041600Z 12003MPS 310V290 1400 R16/P1500N R34/P1500U +SN BKN022 OVC050 M04/M07 Q1020 NOSIG 8849//91= 

ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ Εξήγηση
 METAR  Ο τύπος της αναφοράς. Εδώ ο τύπος είναι METAR.
 LGTS 
     
4-Γράμματος αναγνωριστικός κωδικός ICAO. Το LGTS αντιπροσωπεύει το αεροδρόμιο "Μακεδονία" στη Θεσσαλονίκη.
 041600Z 
 
Η μέρα και η ώρα της παρατήρησης. Εδώ είμαστε στη 4η(04) μέρα του μήνα και η ώρα είναι 16:00(1600), σε ώρα Zulu(z).
 12003MPS 
 
Η διεύθυνση ανέμου και η ταχύτητα ανέμου. Εδώ ο άνεμος έρχεται από τις 120°(120) με ταχύτητα 3(03) μέτρα ανά δευτερόλεπτο(MPS).
 310V290 
 
Η διακύμανση της διεύθυνσης του ανέμου. Εδώ η διεύθυνση του ανέμου κυμαίνεται(v) από τις 310°(310) ως τις 290°(290).
 1400  Η επικρατούσα ορατότητα. Εδώ η ορατότητα είναι 1.400(1400) μέτρα.
 R16/P1500N 
 
Η ορατότητα διαδρόμου αποπροσγείωσης (RVR). Εδώ η RVR(P) κατά μήκος του διαδρόμου(R) 16(16) είναι 1.500(1500) μέτρα και δεν αλλάζει σημαντικά(N).
 R34/P1500U 
 
Η ορατότητα διαδρόμου αποπροσγείωσης (RVR). Εδώ η RVR(P) κατά μήκος του διαδρόμου(R) 34(34) είναι 1.500(1500) μέτρα και αυξάνεται(U).
 +SN  Ο τύπος υετού. Εδώ έχουμε έντονη(+) χιονόπτωση(SN).
 BKN022 
 
     
Η κάλυψη του ουρανού. Εδώ έχουμε ένα διάσπαρτο(BKN), πάνω από τον μισό ουρανό, στρώμα νεφών με τη βάση του στα 2.200(022) πόδια πάνω από το επίπεδο του εδάφους.
 OVC050 
 
     
Η κάλυψη του ουρανού. Εδώ έχουμε ένα συμπαγές(OVC), σε όλο τον ουρανό (νεφοσκεπής), στρώμα νεφών με τη βάση του στα 5.000(050) πόδια πάνω από το επίπεδο του εδάφους.
 M04/M07 

 
Η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου. Ένα Μ πριν από τον αριθμό σημαίνει ότι η θερμοκρασία ή το σημείο δρόσου είναι κάτω από τους 0°C. Εδώ η θερμοκρασία είναι -4°C(M)(04) και το σημείο δρόσου είναι -7°C(M)(07).
 Q1020 
 
Η πίεση QNH για τη ρύθμιση του αλτίμετρου (βαρομετρική πίεση προσαρμοσμένη στο επίπεδο της θάλασσας). Εδώ η QNH(Q) είναι 1.020(1020) hPa.
 NOSIG 
 
Οι αναμενόμενες συνθήκες. Εδώ δεν(ΝΟ) αναμένεται σημαντική(SIG) αλλαγή στις αναφερόμενες συνθήκες μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
 8849//91 


 
     
Οι συνθήκες στον διάδρομο ή διαδρόμους αποπροσγείωσης. Εδώ όλοι(88) οι διάδρομοι του αεροδρομίου είναι επικαλυμμένοι με ξηρό χιόνι(4) και είναι καλυμμένο το 51% ως 100% της επιφάνειας των διαδρόμων(9). Επίσης το πάχος της επίστρωσης δεν επηρεάζει τη χρήση των διαδρόμων (//), αλλά ο δείκτης πέδησης είναι κακός(91).
 =  Το τέλος(=) της αναφοράς METAR.


Κώδικες METAR και η ερμηνεία τους

Δεν αναφέρονται παρακάτω όλοι οι κώδικες METAR. Περισσότερα εδώ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 METAR    Αυτή είναι η προγραμματισμένη αναφορά (ρουτίνας)     SPECI    Αυτή είναι η απρογραμμάτιστη (ειδική) αναφορά
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ (RVR)
 D    Μειώνεται     U    Αυξάνει     N    Αμετάβλητη     V    Μεταβλητή
ΕΝΤΑΣΗ
 -    Ασθενής          Μέτρια     +    Έντονη     VC    Στη γύρω περιοχή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ
 MI    Έρπουσα     PI    Μερική     BC    Με ανοίγματα      *Μόνο με ομίχλη π.χ.  MIFG   
 DR    Παρασυρόμενη(ο) χαμηλά     BL    Ανεμοσούρι      *Μόνο με χιόνι, σκόνη ή άμμο π.χ.  BLSN 
 SH    Όμβρος(οι)      *Μόνο με βροχή, χιόνι, παγοσφαιρίδια και λεπτό ή χοντρό χαλάζι π.χ.  SHRA 
 TS    Καταιγίδα      *Μόνο του ή με βροχή, χιόνι, παγοσφαιρίδια, λεπτό χαλάζι/χιονοσφαιρίδια ή χοντρό χαλάζι π.χ.  TSSNGS 
 FZ    Παγωμένη(ο)      *Μόνο με βροχή, ψιλόβροχο ή ομίχλη π.χ.  FZRA 
ΥΕΤΟΣ
 DZ    Ψιλόβροχο     RA    Βροχή     SN    Χιόνι     SG    Νιφάδες χιονιού     IC    Παγοκρύσταλοι
 PE    Παγοσφαιρίδια     GR    Χαλάζι     GS    Λεπτό χαλάζι/Χιονοσφαιρίδια     UP    Αγνωστος υετός
ΕΠΙΣΚΙΑΣΗ
 BR    Αχλύς     FG    Ομίχλη     FU    Καπνός     VA    Ηφαιστιακή στάχτη
 DU    Ευρέως διασκορπισμένη σκόνη     SA    Αμμος     HZ    Θολότητα    PY    Ψεκάδες
ΚΑΛΥΨΗ ΟΥΡΑΝΟΥ
 SKC    ή  CLR    Αίθριος     FEW    Κάλυψη 1-2 όγδοα
 SCT    Κάλυψη 3-4 όγδοα     BKN    Κάλυψη 5-7 όγδοα     OVC    Κάλυψη 8 όγδοα
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 CAVOK    (C)Στερέωμα (A)Και (V)Ορατότητα είναι (ΟΚ)ΟΚ
Οι κώδικες για ορατότητα, κάλυψη και καιρικές συνθήκες αντικαθίσταται από τον κώδικα αυτό, όταν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν ταυτόχρονα
Η ορατότητα είναι 10χλμ ή μεγαλύτερη
Δεν παρατηρήθηκαν CB ή TCU και κανένα νέφος κάτω από τα 5.000 πόδια ή το Ελάχιστο Απαιτούμενο Ύψος (MSA)
Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες καιρικές συνθήκες στον χώρο ή την περιοχή του αεροδρομίου


 NSC    (N)Κανένα (S)Αξιοσημείωτο (C)Νέφος
Ο κώδικας αυτό χρησιμοποιείται, όταν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν ταυτόχρονα
Ο κώδικας CAVOK δεν είναι κατάλληλος
Δεν υπάρχουν νέφη επιχειρησιακής σημασίας
Δεν υπάρχουν CB ή TCU


 RAPID    (RAPID)Ραγδαία αλλαγή
Μια ραγδαία αλλαγή σε διάστημα λιγότερο από 1/2 ώρα αναμένεται


 NOSIG    (NO)Μη (SIG)Σημαντική
Δεν αναμένεται σημαντική αλλαγή στις αναφερόμενες συνθήκες μέσα στις επόμενες 2 ώρες