Ετος 2003
8 σημαντικοί σεισμοί
0 σεισμοί με M>=6.5
1 σεισμός με 5.8<=M<6.5
6 σεισμοί με 4.6<=M<5.8
1 σεισμός με 3.6<=M<4.6