Σημαντικότερος Σεισμός το 2003

Ημερομηνία, Ώρα (UTC)
Γ. Πλάτος
Γ. Μήκος
Βάθος (km)
Μέγεθος (Mw)
Σεισμική Ροπή (Dyn.cm)
14/08/2003, 05:14:54.00
38.8200°Β
20.6000°Α
12
6.2
2.14e+25