Ιονόσφαιρα στην Ελλάδα & Ευρώπη
Το DIAS είναι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα, που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες της ιονόσφαιρας στην Ευρώπη
● Κρίσιμη Συχνότητα foF2 είναι η μέγιστη συχνότητα, για το σύνηθες ραδιοκύμα, η οποία διαθλάται από το στρώμα F2 της ιονόσφαιρας

● Μέγιστη Ωφέλιμη Συχνότητα MUF είναι η μέγιστη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ δύο σημείων μέσω διάθλασης στην ιονόσφαιρα

● Ο συντελεστής M(3000)F2 ορίζεται ως M(3000)F2 = MUF/foF2. Όταν η MUF αποτιμάται σε απόσταση 3000 km